Monthly Archives: Luty 2015

Popielec 18 II – Msze 7.00; 10.00; 18.00

W Środę Popielcową rozpoczynamy 40 dniowy okres przygotowujący do Świąt Zmartwychwstania. Okres ten charakteryzuje się zaproszeniem do nawrócenia, powrotu do Boga poprzez post, bardziej intensywną modlitwę i jałmużnę. Czas 40 dni przypomina, że Jezus spędził ten sam czas na pustyni, po swoim chrzcie a przed działalnością publiczną. Pod koniec V wieku, Kościół przesunął rozpoczęcie Wielkiego…
więcej

Konwencja Rady Europy. Potrzebna?

Ciekawy komentarz  w sprawie uchwalenia przez Sejm RP w lutym 2015r., Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Letarg społeczeństwa trwa… niestety jednak, czasy się zmieniły i obecny letarg jest bardziej niebezpieczny. Obecnie neguje się naturę, co jest dla przyszłości społeczeństwa niemal zabójcze. Potrzeba wstrząsu, by się w końcu przebudzić. Po co nam bzdurne i szkodliwe konwencje równościowe czy „antyprzemocowe”? Kościół wskazuje coś dużo lepszego i sensownego: małżeński…
więcej

Światowy Dzień Chorego 11 II 2015

Papież Franciszek napisał w orędziu roku 2015: „Jakże wielu chrześcijan także dziś świadczy, nie słowami, ale swoim życiem, zakorzenionym w szczerej wierze, że są "oczami niewidomego" i "stopami chromego"! Osoby, będące blisko chorych, którzy potrzebują stałej opieki, pomocy w umyciu się, ubraniu czy spożywaniu posiłków. Ta posługa, szczególnie gdy jest rozciągnięta w czasie, może stać…
więcej

Papież Franciszek o roli ojca

Słowa z audiencji w dniu 4 lutego 2015 r. Pierwszą koniecznością jest właśnie ta: żeby ojciec był obecny w rodzinie. Żeby był bliski żonie, dzielił z nią wszystko, radości i bóle, trudności i nadzieje. I żeby był bliski dzieciom, kiedy one wzrastają: kiedy się bawią i kiedy podejmują obowiązki, kiedy są rozkojarzone i smutne, kiedy…
więcej