Daily Archives: 16 kwietnia 2015

Tydzień biblijny w Kościołach 19-25 IV

W całej Polsce w Kościołach w tygodniu biblijnym mamy przypominać sobie o ważności Bożego Słowa dla naszej wiary. Sobór Watykański II uczył nas: "Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo Ciało Pańskie, skoro zwłaszcza w Liturgii św. nie przestaje brać i podawać wiernym chleb żywota tak ze stołu słowa Bożego, jak i…
więcej