Daily Archives: 12 czerwca 2015

Uroczystość Serca Jezusowego

Największe zasługi w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa ma siostra  wizytka, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Podczas pierwszego objawienia w grudniu 1673 roku Jezus mówił jej: "Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem…
więcej