Daily Archives: 14 czerwca 2015

Nasz rekolekcjonista – Biskupem

Jutro w niedzielę 14 czerwca 2015 roku w Katedrze św. Jana w Warszawie przyjmie święcenia biskupie ks. Michał Janocha. Ks. Michał kilka razy głosił nauki rekolekcyjne w naszej parafii za czasów ks. Józefa Kwiatkowskiego. Nowemu biskupowi życzymy dobrej i pełnej owoców posługi i mamy nadzieję, że w przyszłości odwiedzi jeszcze naszą świątynię. ŻYCIORYS Ks. Michał…
więcej