Pomoc prześladowanym chrześcijanom

W niedzielę 7 września br. przeprowadziliśmy zbiórkę ofiar pieniężnych dla prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie między innymi w Iraku. W ten sposób wyrażamy naszą solidarność z braćmi i siostrami, którzy ze względu na wyznawaną wiarę są obiektem ataków psychicznych i fizycznych.

Comments are closed.