Daily Archives: 30 stycznia 2015

02.02 Ofiarowanie Pańskie

Święto Ofiarowania Pańskiego, związane jest ze Starotestamentlaną tradycją ofiarowywania pierowrodnych synów w Świątyni Jerozolimskiej. Była to pamiątka ocalenia pierworodnych dzieci izraelitów, kidy wychodzili z nieowli egipskiej. Każdy syn był własnością Boga, dlatego należało go wykupić za symbliczną opłatą. Opłata równała się zapłacie za 4 dni pracy robotnika niewykwalifikowanego. „ Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu…
więcej

Dzień życia konsekrowanego

Dnia 2 lutego Kościół katolicki obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. Ustanowił go w roku 1997 r. św. Jana Pawła II. Tego dnia modlimy się za osoby konsekrowane. Za braci i siostry, których spotkaliśmy w naszym życiu a którzy oddali swe życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach…
więcej