Boże Narodzenie AD 2022 w naszym kościele

24 grudnia o godz. 24.00 zapraszamy na Pasterkę.

Msze Święte 25 grudnia : 9.00; 10.30; 12.00 oraz 18.00

Msze Święte 26 grudnia: 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 oraz 18.00

W parafii podczas świąt będą nam pomagać: ks. Piotr Jutkiewicz i ks. Andrzej Kuciński. Prosimy, by w miarę możliwości parkować na parkingu za kościołem oraz garażami, plac z boku świątyni od strony miasta (teren prywatny) jest obecnie bardzo rozmokły, dlatego odradzamy parkowanie na tym terenie. W kościele temperatura wynosi obecnie 8 stopni, kościół jest ogrzewany podczas wszystkich Mszy Świętych.

Życzę wam dobrych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych pokoju i otwartości na dary Boga.

Niech Boży Syn błogosławi wszystkim, którzy modlą się w naszej świątyni, niech strzeże rodziny, dzieci, młodzież, samotnych i starszych a chorym da pocieszenie.

ks. Jacek Skrobisz – proboszcz, ks. Bartek Jaska – wikariusz