Dekret biskupa Łowickiego Wielki Tydzień i Triduum

Łowicz, dnia 31 marca 2020 roku

L.dz. 348/2020

Dekret Biskupa Łowickiego w związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa oraz wskazania dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

Nawiązując do wcześniejszych moich zarządzeń i komunikatów dotyczących epidemii koronawirusa oraz stosownie do ostatnich zaleceń kościelnych i państwowych zarządzam co następuje:

1. Nade wszystko proszę o nieustanną i głęboką modlitwę do Boga w intencji zachowania nas od epidemii koronawirusa.

a) Śpiewajmy w kościołach i kaplicach na kolanach suplikacje: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie; Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie; My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie”;
b) Trwajmy na rozpoczętej w parafiach i rodzinach modlitwie różańcowej każdego dnia o godzinie 20:30. Błagajmy Boga w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. Niech nie zabraknie również osobistej modlitwy podczas nawiedzenia kościołów.

2. We Mszach świętych lub innych obrzędach religijnych nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących liturgię. Stosownie do miejscowych uwarunkowań i okoliczności proszę o roztropne rozważenie zwiększenia ilości niedzielnych Mszy Świętych.

3. Organizacja uroczystości Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych w parafiach:

a) zezwalam, aby w kościołach rektorskich i kaplicach zakonnych była sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej, wielkopiątkowa liturgia ku czci Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna z zachowaniem obowiązujących przepisów;
b) ze względu na fakt, że uroczystości Triduum Paschalnego w parafiach będą odbywały się przy ograniczonym udziale wiernych proszę poinformować parafian dostępnymi środkami przekazu o godzinach Mszy Świętych i nabożeństw oraz w miarę możliwości zapewnić transmisję internetową, zapraszając do duchowego współuczestniczenia w Liturgii Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa;
c) Radio Victoria będzie transmitować z Katedry Łowickiej Mszę Świętą w Niedzielę Palmową o godz. 12.00 i 18.00, Mszę Krzyżma w Wielki Czwartek o godz. 10.00 oraz liturgie Wieczerzy Pańskiej, Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej każdego dnia o godz. 18.00. W Niedzielę Wielkanocną Msza Święta w będzie transmitowana o godz. 10.00. z Kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu i o godz. 18.00 z Katedry Łowickiej. W Wielki Piątek w ciągu dnia będą rozważania Drogi Krzyżowej;
d) bardzo proszę o zatroszczenie się, aby wierni mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty w Wielkim Tygodniu;
e) zezwalam, aby w wyznaczonych godzinach kapłani udzielali Komunii Świętej tym, którzy o to poproszą;
f) Niedziela Palmowa powinna być obchodzona wewnątrz budynku sakralnego. W kościele katedralnym należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, zaś w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach formę trzecią;
g) Wielki Czwartek – we Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej należy pominąć obmycie nóg i procesję do ciemnicy na zakończenie uroczystości. Najświętszy Sakrament pozostawiamy w tabernakulum;
h) Wielki Piątek – w modlitwie powszechnej powinno znaleźć się okolicznościowe wezwanie o oddalenie pandemii wirusa. Tekst z nutami podany jest w załączniku. Podczas Adoracji Krzyża pocałunek należy zastąpić przyklęknięciem;
i) Wielka Sobota – należy umożliwić wiernym adorowanie Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim przestrzegając jednak wszystkich ograniczeń związanych z epidemią. Wigilia Paschalna: w ramach Liturgii Światła zamiast przygotowania i poświęcenia ogniska należy tylko zapalić paschał i wykonać Exultet; w liturgii chrzcielnej ma być zachowane jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;
j) Pozostałe kwestie związane z organizacją i przeżywaniem uroczystości Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocny pozostawiam roztropnemu rozeznaniu Księży Proboszczów.
4. Organizacja uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich:
Wariant I: Jeżeli po Wielkanocy stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem.

5. Z całego serca dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską oraz Służbie Zdrowia i służbom sanitarnym za służbę pełną poświęcenia.

+ Andrzej F. Dziuba