Dzieci I Komunia spotkania i przygotowanie 2023

Próby przed Komunią odbędą się 0 18.45: we wtorek 16.05; piątek 19.05; pon. 22.05; czw. 25.05.2023r.

Poniżej plan I Komunii uproszczony – I  KOMUNIA ŚW. W PARAFII  M. B. NIEUATAJĄCEJ POMOCY W SOCHACZEWIE  28.05.2023

1. Powitanie dzieci przed kościołem – x Proboszcz

2. Prośba dzieci o błogosławieństwo rodziców :

    Pobłogosławcie nam rodzice na naszą pierwszą komunię
rodzice robią znak krzyża na czole dziecka
3. Uroczyste wprowadzenie dzieci do kościoła

4. Pieśń „

5. Prośba o udzielenie komunii św. Dzieciom- rodzice

Pan Jezus kochał dzieci. Wiedziały o tym matki i przynosiły do Niego swe pociechy,
a On je błogosławił. A gdy Apostołowie chcieli zabronić im tego, sądząc,
że wyświadczą swemu Mistrzowi przysługę, wypowiedział znamienne słowa: „Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przychodzić do Mnie; do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie”.
Czcigodny Księże Proboszczu, dziś przyprowadzamy do ciebie nasze dzieci, które przez chrzest zostały juz włączone do wielkiej rodziny Bożej. W kolejnych latach rozwijaliśmy w ich sercach wiarę, posyłając na katechezę, prowadząc wspólnie rozmowy o bogu i rodzinnie uczestnicząc we Mszy Świętej.
Prosimy Cię w ich imieniu, abyś po raz pierwszy pozwolił im zasiąść przy wspólnym stole Wieczernika i nakarmił Ciałem Chrystusa. Oby nigdy nie zabrakło im Chleba  na życie wieczne. My zaś obiecujemy wspierać je we wszystkim, co dobre.


6. I czytanie …………………………………………..

7. psalm- ………………………………………………
8.II czytanie-………………………………………….

EWANGELIA

UWAGA PIEŚNI NA KOMUNIĘ Z ROKU 2021


9. Wyznanie wiary:
Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

W: Wierzę.

K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

10. modlitwa powszechna:

1.  Za wszystkich chrześcijan, aby przechodząc przez życie karmili się chlebem, który daje życie wieczne i nie ustali w drodze do Ojca.

Ciebie prosimy…

 2. Za Ojca Świętego Franciszka, biskupa Andrzeja,
 Księdza Proboszcza i  naszych kapłanów, aby wciąż z radością dzielili się Bogiem   z tymi, których prowadzą do niebieskiej ojczyzny.

    Ciebie prosimy…

 3. W intencji naszej Ojczyzny, aby zawsze była wierną Chrystusowi, Ewangelii i Krzyżowi.  Ciebie prosimy…

4. Za dzieci, które przyjmą dziś po raz pierwszy Komunię Świętą, oraz za dzieci, które nie mogą tak jak my przystąpić uroczyście do pierwszej komunii świętej, aby Bóg udzielił im potrzebnych łask.

 Ciebie prosimy…

5. W intencji nauczycieli i wychowawców, aby w imię Boga  mogli kształtować umysły i serca nasze.

Ciebie prosimy…

6. Za  rodziców, aby dla swoich dzieci, które kochają ponad życie, byli przykładem wiary, miłości do Boga, Kościoła i umiłowanej Ojczyzny naszej .  Ciebie prosimy…

7. Za wszystkich, którzy się dziś tutaj w tym kościele modlą o dary Ducha Świętego i ich przyjęcie w naszych sercach.

Ciebie prosimy

(wychodzą razem 2 mamy i idą z dziećmi do darów)

11. procesja z darami: do ołtarza przychodzą dzieci prowadzone przez dorosłych, ktoś z rodziców czyta poniższy komentarz

 komentarz  do  procesji  z  darami czyta jeden z rodziców

Pierwsi chrześcijanie, którzy schodzili się po domach na łamanie chleba, czyli Eucharystię, mieli zwyczaj przynosić dary ofiarne. Dobry Boże w Uroczystym Dniu Pierwszej Komunii Świętej przynosimy Ci szczególne dary.

            ŚWIECE
Zmartwychwstały Panie, niesiemy światło- znak Twojej obecności wśród nas i naszej chrześcijańskiej  wiary          

Kwiaty
niech ich piękno wyraża świeżość i czystość naszych serc

CHLEB
Ten chleb powstał z dojrzałych łanów zbóż, które wzrastały pod okiem troskliwego rolnika. Niech nasze czyste serca również wzrastają pod troskliwym spojrzeniem Jezusa.

HOSTIA NA PATENIE I PUSZKI Z KOMUNIKANTAMI
Panie uczyń cud z Wieczernika. Niech na słowa kapłana ta hostia stanie się Twoim Ciałem. Panie Jezu daj nam silną wiarę, abyśmy Cię zawsze chętnie do serca przyjmowali i stawali się lepsi.

OWOCE
Owoce są świadectwem bogactwa wody i słońca, które pochodzą od Ciebie Boże. Niech wszystko w naszym życiu pomyślnie się rozwija i wydaje błogosławione plony.

AMPUŁKI Z  WINEM I WODĄ

Boże z Twojej hojności ziemia rodzi winne grona. Przyjmij to wino i przemień je w Krew swojego Syna. Jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

12. pieśń na ofiarowanie – „Ofiaruję Tobie Panie mój”

13. pieśni na komunię:
– „Pan Jezus już się zbliża”
– „Zapraszam cię Jezu”  
–  ,,Idzie mój Pan”
14.  akt zawierzenia dzieci Maryi – Iza , w tym samym czasie jedno z dzieci podchodzi do bocznego ołtarza i zapala święczkę przed figurą Matki Bożej Fatimskiej, potem zostaną zapalone jeszcze pozostałe świczki odpowiadające liczbie dzieci uczestniczących w I Komunii Świętej. Te zapalone świeczki symbolizują dar miłości Pana Boga do każdego z tych dzieci.

Matko Boża nieustającej pomocy,
patronko naszej parafii,
w dniu naszej pierwszej Komunii Świętej,
oddajemy Tobie nasze serca.
Chcemy być zawsze  Twoimi  wiernymi  dziećmi.
Broń nas i strzeż jako własności Swojej.
Pomóż nam zachować godność dziecka Bożego.
Pomnażaj w nas miłość,
którą Pan Jezus przyniósł do naszych serc w Komunii Świętej.

(ten fragment poniżej wszystkie dzieci razem)
uproś nam tę łaskę,
byśmy kiedyś w niebie,
mogli Cię kochać i sławić na wieki. Amen.

 pieśń – ,,Bądź pozdrowiona”

15. podziękowanie od dzieci:

W tym dniu radosnym dla nas, chcemy myślą i sercem ogarnąć i podziękować:
Naszym Księżom za przygotowanie nas do przyjęcie Komunii Świętej i za pierwszą spowiedź, naszym rodzicom za ich miłość i troskę, chrzestnym, i dziadkom za świadectwo wiary, paniom katechetkom i panu katechecie Łukaszowi, za uczenie nas o Jezusie

, panu organiście, pani Marcie za prowadzenie śpiewów, koleżankom i kolegom, gościom, którzy przybyli na naszą uroczystość i wszystkim, którzy z nami dzielą radość naszego pierwszego spotkania z żywym Jezusem w Komunii Świętej. Wszystkim modlącym się z nami podczas Mszy Świętej i tym, którzy zasiądą z nami przy rodzinnym stole. Bóg zapłać!

17.wręczenie kwiatów
– X. Proboszcz – X. Bartek – X. Gość – X. Marian – – p. Katechetka
– p. Organista  – p. Marta

18. Modlitwa błogosławieństwa chlebków

19. Błogosławieństwo końcowe

pieśń na zakończenie ,,Spotkałem dziś Jezusa

20. Rozdanie chlebków dzieciom

Porządek spotkań maj 2023r.

  1. próby komunijne:

– 16 maja (wtorek)   godz.18.45;

– 19 maja ( piątek)    godz. 18.45;

– 22 maja (poniedziałek) godz. 18.45

– 25 maja (czwartek) godz. 18.45.

  • SPOWIEDŹ DZIECI (będzie 3 księży):

-SOBOTA 27 MAJA-

DZIEWCZYNKI – GODZ. 10.00 – 10.30;

CHŁOPCY           – GODZ. 10.45 – 11.15.

SPOWIEDŹ DLA RODZICÓW  25 MAJA CZWARTEK  OD GODZ. 18.45

  • BIAŁY TYDZIEŃ:

– 29 maja (poniedziałek);

– 30 maja (wtorek);

– 01 czerwca (czwartek);

– w ramach białego tygodnia uczestnictwo w uroczystościach Bożego Ciała – 8 czerwca (czwartek).

  • SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA:

25 maja po próbie (ok godz. 20.15) 

XVII spotkanie – 14 kwietnia 2023r. dla dzieci o godz.10.30 dla bierzmowanych o 9.00

XV – 16 kwietnia 2023r. po świętach Wielkanocnych spotkanie dla dzieci o godz.10.30 dla bierzmowanych o 9.00

XIV spotkanie dzieci odbędzie się na dodatkowej Mszy Świętej w niedzielę 26 marca o godz. 16.00 zapraszamy.

XII spotkanie dzieci, które przygotowują się do I Komunii Świętej w niedzielę 12 marca br.

X i XI spotkanie odbyło się w lutym 2023.

IX – Dziewiąte spotkanie dla dzieci, które przygotowują się do I Komunii Świętej tym razem 22 stycznia o godz. 16.00. Przypominamy, że na wyznaczonych spotkaniach obecność dzieci jest obowiązkowa. Bierzmowani spotkanie również 22 stycznia o godz. 9.00.

VIII – Ósme kolejne spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii oraz młodzieży do bierzmowania, dnia 8 stycznia odpowiednio o godz. 10.30 dla dzieci, o 9.00 dla młodzieży.

W Adwencie – Dzieci i młodzież są zaproszeni do uczestniczenia w roratach co najmniej 4 razy. Roraty odprawiane są w naszym kościele w poniedziałki, środy, piątki i soboty o godz. 7.00, we wtorki i czwartki o godz. 18.00.

VII – Sódme spotkanie dla dzieci i młodzieży w niedzielę 8 stycznia 2023 roku

VI – Szóste spotkanie dla dzieci i młodzieży 11 XII 2022

W niedzielę 11 grudnia 2022 roku dla przygotowujących się do bierzmowania po Mszy o godz. 9.00 oraz dzieci do I Komunii Świętej po Mszy o godz. 10.30. Na spotkania przychodzi około 60 procent zapisanej na nie młodzieży (listopad 2022). Nieobecność na spotkaniach, może skutkować przesunięciem o rok I Komunii Świętej i Bierzmowania.

Przypominamy w miesiącu październiku 2022 r., dzieci i młodzież, proszeni są żeby przynajmniej 4 razy odmówić różaniec w kościele podczas nabożeństwa różańcowego. W pon., wt., czw., i piątki po Mszy około 18.30 w środy, soboty i niedziele o 17.30.

III – Trzecie spotkanie dla dzieci i młodzieży

W niedzielę 16 października 2022r.. Spotkanie dla przygotowujących się do bierzmowania po Mszy o godz. 9.00 oraz dzieci do I Komunii Świętej po Mszy o godz. 10.30.

II – Drugie spotkanie. W niedzielę 2 października spotkanie dla przygotowujących się do bierzmowania po Mszy o godz. 9.00 oraz dzieci do I Komunii Świętej po Mszy o godz. 10.30.

Poniżej modlitwy, które dzieci powinny zaliczyć w ramach katechizacji szkolej u własnych katechetów.

MODLITWYPODPIS RODZICAPODPIS KATECHETYDATA
Znak krzyża
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu
Wierzę w Boga
Przykazanie miłości
Dziesięć przykazań Bożych
Przykazania kościelne
Siedem sakramentów świętych
Pięć warunków sakramentu pokuty
Najważniejsze dobre uczynki
Formuła spowiedzi świętej
  CZĘŚCI STAŁE MSZY ŚWIĘTEJ
Niech Pan przyjmie ofiarę
Oto wielka Tajemnica wiary
Święty, Święty, Święty
Panie, nie jestem godzien

Pierwsze spotkanie dla dzieci, które przystąpią do I Komunii Świętej w maju 2023 roku odbędzie się w niedzielę za tydzień po Mszy o godz. 10.30.

Na spotkanie po Mszy o godz. 9.00 zapraszamy za tydzień kandydatów do bierzmowania.

Uwaga ważne. Jeśli dzieci albo młodzież z poza naszej parafii chcą przystąpić do sakramentu u nas trzeba uzyskać pozwolenie proboszcza swojej parafii zamieszkania.