Ile osób w Kościele (85) + dezynfekcja

Według najnowszych rozporządzeń rządowych w naszym Kościele może przebywać podczas modlitwy 85 osób. Proszę osoby chore, w podeszłym wieku aby skorzystały z dyspensy biskupa łowickiego i uczestniczyły w Mszy Świętej za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Kościół został w tym tygodniu ponownie zdezynfekowany, szczególnie ławki oraz wejścia. Dezynfekcji dokonujemy ozonem. Ławki zostały przemyte mopem parowym stan na dzień 14.11.2020r.