Odpust parafialny 27 czerwca

Czym jest odpust parafialny?

Odpust parafialny jest doroczną uroczystością parafii lub kościoła.
Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny, czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy.
Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził..

Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy modlitwy.

Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpust zupełny, wyznacza warunki jakie trzeba spełnić do jego zyskania. Zwyczajne warunki do spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii świętej, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.

O godz. 12.00 główną Mszę Świętą odprawi ks. Mateusz Podkowiński wikariusz parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kutnie. Po Mszy odmówimy wezwania z nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencjach Ojca Świętego.