Podsumowanie minionego roku AD 2019

Podsumowanie 2019 roku odczytane podczas Mszy Świętych w dniu 1 stycznia 2020r.

Od strony sakramentalnej, udzielono 76 chrztów 96 rok temu, 21 ślubów 28 rok temu, pochowaliśmy 87 osób 70 rok temu. 56 dzieci (86 – 2018) przystąpiło do I Komunii Świętej a 51 (44 – 2018) osoby przyjęły sakrament bierzmowania. Parafia wzbogaciła się o dodatkowego świeckiego szafarza komunii świętej Pana Pawła Gniado. Z poradni rodzinnej na bieżąco korzystały młodsze i starsze pary. Odwiedzaliśmy chorych z sakramentami w tym roku ponad 65 osób w okresie przed świętami i w czasie roku. Z posługi sakramentalnej w konfesjonale korzystają regularnie nie tylko wierni z naszej parafii. Swoje spotkania i śpiewy kontynuowała Schola dziecięca oraz Schola dorosłych Nieustający w Maryi. Ministranci odbywali zbiórki.

Z prac w Kościele:

  1. Prawie zakończyliśmy malowanie ścian zewnętrznych kościoła, zostało nam jeszcze około 800m2 tynków do remontu.
  2. Położono na dachu kościoła instalację fotowoltaiczną, która działa od maja br.
  3. Wyremontowano piec gazowy do nadmuchu kościoła.
  4. Położono nową warstwę asfaltu wokół kostki na parkingu za kościołem.
  5. Położono kostkę granitową przy wejściach bocznych.
  6. Zakupiono poliwęglanowe krzesła do kościoła.
  7. Zakupiono nowe meble do kancelarii parafialnej, przystosowując ją do przepisów RODO.
  8. Pomalowano szereg pomieszczeń w tym kancelarię oraz poradnię rodzinną.
  9. Naprawiono dach nad pomieszczeniami gospodarczymi i wymieniono rynny.
  10. Prowadzono szereg prac usprawniających funkcjonowanie budynku, nowe płyty poliwęglanowe, oświetlenie.

Parafia kończy rok z zapasem finansowym na koncie potrzebnym na bieżące funkcjonowanie i niespodziewane awarie. Jeszcze przez 3 lata do roku 2022 będziemy mieli zobowiązania wynikające z wybudowania plebanii i remontu dolnego kościoła zakończonego w roku 2012.

Bieżące prace udało się zrealizować dzięki ofiarności parafian oraz waszej odpowiedzialności za utrzymanie i dbanie o Kościół za co bardzo dziękuję.

Co planujemy w roku 2020

Chcemy kontynuować formację lektorów i ministrantów, w dalszym ciągu wspierać duszpastersko grupę Odnowy w Duchu Świętym i neokatechumenat. Jak co roku razem z dziećmi przystępującymi do I Komunii Świętej katechizować rodziców. Rodzice mają swoje oddzielne spotkanie z proboszczem w czasie dodatkowej Mszy Świętej w niedzielę przynajmniej raz w miesiącu. Pod koniec stycznia rozpoczniemy jak co roku kurs przedmałżeński. Młodzi, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania powinni być formowani w małych grupach, niestety to cały czas nasze plany na przyszłość. W dalszym ciągu w planach jest stworzenie grupy osób świeckich czytających na Mszach Świętych.

Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze to w roku 2020 chcielibyśmy zakończyć odnawianie ścian zewnętrznych. Na nowo zaprojektować i zrobić teren ogrodu przed Kościołem od ulicy 15 sierpnia. Dokończymy porządkowanie parkingu za kościołem.

Jeszcze raz dziękuję za wszelką pomoc zarówno w świątyni jak w jej otoczeniu, naszym parafianom i wszystkim wiernym wspierającym naszą parafię.