Podziękowania i refleksje po Kolędzie AD 2022-23

Refleksje z kolędy 2023

Odwiedziliśmy mieszkańców naszej parafii od 28 grudnia do 6 lutego 2023r. W kolędzie brali udział, ks. proboszcz, ks. Bartek, oraz kilka dni; ks. Mateusz Adamski, ks. Mariusz Makowski i ks. Robert Sumiński. Do domków jednorodzinnych udaliśmy się tam, gdzie była uchylona furtka lub brama do bloków na zaproszenia wysyłane sms em lub zgłoszenia w zakrystii. Poza zgłoszeniami w ostatniej chwili, na kilka godzin przed kolędą system ten funkcjonował dobrze.

Przyjęło nas około 75 procent parafian w domkach oraz ponad 35 w blokach (ponad 420 rodzin z szacowanych 1200 zamieszkanych mieszkań). Najmniej osób przyjmuje nas na osiedlu Żwirki i Wigury oraz w nowych blokach. Generalnie byliśmy przyjmowani bardzo życzliwie, choć zdajemy sobie sprawę, że wśród zapraszających nas na kolędę ponad połowa jak nie więcej osób nie chodzi regularnie do kościoła.

Parafia systematycznie starzeje się, nowe domy powstają w Andrzejowie Duranowskim, bardzo mało w mieście. Spotkaliśmy dość dużo osób starszych, na emeryturach, często schorowanych. Bardzo mało widzi się małych dzieci czy mam oczekujących na narodzenie dziecka.

Młodzież i dzieci. Dzieci generalnie uczęszczają na religię i raczej chętnie się modlą. Należałoby, podtrzymać tradycję wspólnej rodzinnej modlitwy z dziećmi i jeśli można coś zasugerować, to jednak czytać im książki tak aby komórka czy tablet nie były dla nich jedyną formą rozrywki. Dziękuję tym rodzicom, którzy motywują młodzież do chodzenia na lekcje religii, niestety ponad połowa młodzieży w naszej parafii nie uczęszcza na lekcje religii. Nie łudźmy się, że powrót religii do salek katechetycznych sprawi, że młodzież masowo zacznie przychodzić na lekcje religii do kościoła. Problem jest raczej w podejściu do lekcji religii czy to ważny przedmiot czy nie.

Ludzie dojrzali pracujący. Powszechne wydaje się narzekanie na brak czasu. Chęć odpoczynku nie jest związana z odpoczynkiem związanym z modlitwą. Niedzielna Msza jest kojarzona jako kolejny trudny do podjęcia obowiązek. Nawet ci, którzy doświadczyli dobrych owoców modlitwy są w niej mało wytrwali i łatwo się od niej dyspensują. Sprawdza się też pewna reguła. Im mniej słuchamy Ewangelii, tym bardziej wydaje nam się, że jesteśmy bez grzechu i zła w naszym postępowaniu. Na pytanie z mojej strony: Czy są jakieś sprawy związane z wiarą, kościołem o których można porozmawiać, większość odpowiadała, że na razie nie potrzebują żadnych sakramentów. Może to świadczyć, że ksiądz postrzegany jest jako ktoś, kto okazyjnie i niesystematycznie pomaga nam w życiu a nie ktoś z kogo posługi regularnie korzystamy.  

Ludzie starsi. Dużo osób starszych znajduje się pod stałą opieką swoich dzieci czy bliskich. Przeżywają jesień życia często schorowani, korzystający systematycznie z pomocy lekarzy. Z naszej strony w każdym domu, gdzie widzieliśmy osoby starsze proponowaliśmy sakrament chorych. Tłumaczyliśmy, że nie jest tzw. ostatnie namaszczenie, że modlitwa księdza, komunia, spowiedź może być dużą pomocą dla duszy. Z przykrością stwierdzam, że wielu starszym brakuje wiary, w swoim życiu nie korzystali regularnie z sakramentów, dlatego również w wieku sędziwym nie są im one potrzebne.

Podsumowując: Spotkanie z księdzem z parafii, jest okazją do wspólnej modlitwy, pobłogosławieniem domu, krótkiej rozmowy z bliska. To jednak bardzo mało. Po co mamy kościół? Zgromadzeni w imię Chrystusa w każdą niedzielę, możemy słyszeć o Nim, że żyje, pokonał śmierć i zmartwychwstał. Niedzielę przedłużamy w naszej codziennej modlitwie, możemy w niej prosić o spotkanie kiedyś z Bogiem, o chleb, o darowanie grzechów, o opiekę. Jeśli nasza obecność na ulicy czy w bloku była podczas kolędy takim blisko brzmiącym dzwonem wzywającym do kościoła i do wiary to warto przemierzać ulice i klatki naszej parafii.

W jakiej formie kolęda w przyszłości? Poświęcenie na kolędę ponad dwóch miesięcy, to stanowczo za dużo dla dwóch księży, a tyle zajęłoby nam zapukanie do wszystkich drzwi. Kolędę będziemy kontynuować w tej formie albo podzielimy parafię na pół i będziemy odwiedzać wszystkich mieszkańców co dwa lata. Na co zwrócić uwagę w przyszłości? Może wartościowym byłoby przeczytanie fragmentu Ewangelii z dnia. Może wybrać kilka tekstów Ewangelii i odczytać je w domach. Na pewno trzeba byśmy zachęcali do słuchania Słowa Bożego i uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, to minimum by podtrzymać wiarę.

Dziękując za ofiary jakie zebraliśmy zapewniam, że będą one nam służyć dla wspólnego dobra dbania o piękno i wygodę w naszej parafii.