Sprawozdanie za rok 2021

Podsumowanie 2021 roku odczytane podczas Mszy Świętych w dniu 1 stycznia 2022r.

Drodzy parafianie oraz wszyscy odwiedzający naszą parafię.

W 2021 roku udzielono 69 chrztów 76 rok temu, 29 parom udzielono sakramentu małżeństwa 19 rok temu, pochowaliśmy 105 osób 72 osoby rok temu. 56 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej a 57 przyjęło sakrament bierzmowania podobnie jak w latach poprzednich. Odwiedzaliśmy chorych z sakramentami w dalszym ciągu mało chorych korzysta z posługi sakramentalnej, w tym roku 41 osób, przeważnie w okresie przed świętami. Spowiadaliśmy wiernych zarówno z naszej parafii jak i pobliskich parafii. Swoje spotkania w ograniczonym zakresie kontynuowała schola dorosłych Nieustający dla Maryi, ministranci i lektorzy oraz grupy Odnowy w Duchu Świętym oraz neokatechumenatu. Od początku roku szkolnego 2021-2022 spotyka się również schola dziecięca. Od października tego roku co piątek modlimy się litanią do św. Józefa.

Miniony rok był powolnym powrotem do normalności w naszym duszpasterstwie. Staraliśmy się dbać o bezpieczeństwo sanitarne i jednocześnie zachęcać do ponownego pełnego korzystania z posługi sakramentalnej i systematycznego przychodzenia do kościoła. Komunię Świętą wierni przyjmowali w dwóch formach tradycyjnie do ust oraz na rękę.

W czerwcu 2021 roku po ponad 4 latach pobytu w naszej parafii na Ukrainę wrócił ks. Stefan Samborskyi. W parafii zostało tylko 3 księży: ks. Mariusz oraz ks. Ryszard rezydent i ks. proboszcz. Cieszy powrót do zdrowia ks. Mariana ale w dalszym ciągu potrzebuje rehabilitacji i nie może pomagać na wszystkich Mszach w niedziele i uroczystości. Warto wspomnieć kanoniczną wizytację biskupa Osiala 12 grudnia 2021r. W tym roku odeszli od nas 25 X pan Mieczysław Stasiak pomagający w utrzymaniu terenu wokół kościoła, w grudniu Pan Stanisław Dziekoński szafarz Komunii Świętej; Zbigniew Papierowski wieloletni lektor.

W dalszym ciągu widzieliśmy co nasz cieszy, nowe osoby z poza parafii, które przychodzą do naszego kościoła. Choć zakładanie maseczek, zachowywanie dystansu, nie sprzyjają budowaniu wspólnoty, to jednak sprawiają, że wiele osób czuje się tu bezpiecznie.

Dziękuję wszystkim osobom, które pomagają w parafii oraz wspierają materialnie nasz kościół. Niech Pan Bóg wynagrodzi waszą troskę.

Większe prace parafialne oraz inne, które udało się zrealizować w 2021 roku:

  1. Przywiezienie i poświęcenie figury Św. Józefa.
  2. Remont i położenie nowej kostki przed frontonem kościoła.
  3. Założenie drugiego systemu fotowoltaiki o mocy 8 kW.
  4. Przeniesienie i wymiana słupa energetycznego doprowadzającego prąd od parafii.
  5. Wykonanie chodnika od strony Boryszewa wzdłuż drogi dojazdowej.
  6. Zamontowanie nowych latarni przed kościołem.
  7. Częściowy remont schodów przed wejściem do świątyni.
  8. Konserwacja blachy okalającej bryłę świątyni na dachu kościoła.
  9. Malowanie metalowego krzyża, który góruje nad świątynią.

Parafia kończy rok z zapasem finansowym na koncie, potrzebnym na bieżące funkcjonowanie i niespodziewane awarie. Nie udało się oddać kolejnej transzy zobowiązań wynikających z wybudowania plebanii i remontu dolnego kościoła. W październiku 2021r., dostawca gazu podniósł taryfy o około 280 procent. W grudniu 2021 została zapowiedziana kolejna podwyżka. Parafia jest traktowana jak firma i mimo, że ogrzewana jest również plebania jako budynek mieszkalny nie przysługuje nam obniżona taryfa dla gospodarstw domowych.

Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze to w roku 2022, chcielibyśmy zakończyć odnawianie ścian zewnętrznych. Wyasfaltować drogę wzdłuż kościoła od strony Boryszewa. Na cmentarzu chcielibyśmy dokończyć układanie chodników z kostki.

Jeszcze raz dziękuję za wszelką pomoc, tą duchową i materialną w świątyni jak w jej otoczeniu. Dziękuję naszym parafianom i wszystkim, którzy modlą się w kościele na górce.

Wszystkim naszym parafianom oraz przychodzącym do naszego kościoła, na Nowy 2022 Rok składamy życzenia powtarzając słowa z księgi Liczb:

Niech was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad wami, niech was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku wam swoje oblicze i niech was obdarzy pokojem. Niech Święta Boża Rodzicielka wstawia się za nami u Boga.

 ks. Jacek Skrobisz – proboszcz