XIX Niedziela Zwykła – 20 października

  1. Proszę o zabieranie kartek z Kościoła i wypisywanie na nich imion bliskich zmarłych. Wypominki oraz ofiary na Mszę Świętą listopadową zbieramy w zakrystii.
  2. Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie i niedziele o godz. 17.30 z wyjątkiem sobót. W soboty po Mszy Świętej wieczornej. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wspólnego odmawiania różańca.
  3. Organizujemy wyjazd na pielgrzymkę, zapisy w zakrystii.
  4. Za tydzień w niedzielę będziemy zapraszani na katechezy ewangelizacyjne. W dzisiejszym świecie nie wystarczy przychodzenie w niedzielę do Kościoła. Potrzeba nam słuchania, katechezy o Bogu Ojcu Synu i Duchu Świętym. Katechezy prowadzą osoby świeckie wraz z proboszczem. Są skierowane do wszystkich dorosłych i młodzieży. Nie ważne, że już byliśmy i słuchaliśmy raz może dwa a może trzy razy. Słowo katechez nie jest jak kurs, który już został zaliczony, to słowo żywe, które może zmienić twoje i moje życie. Katechezy będą głoszone od poniedziałku 28 października o godz. 19.00.