10.02.2016r. Środa Popielcowa

W najbliższą środę rozpoczynamy Wielki Post. Okres 40 dniowego przygotowania do Świąt Wielkanocy. Msze Święte w naszym Kościele z obrzędem posypania głów popiołem:

7.00; 10.00; 18.00, po Mszy o godz. 18.00 około 18.45 obrzęd posypania głów popiołem dla osób, które nie zdążą do Kościoła na godz. 18.00.

Zapraszamy.

Poniżej teksty liturgii z Środy Popielcowej

ANTYFONA NA WEJŚCIE por. Mdr 11, 24-25. 27

Panie, Ty wszystkim okazujesz miłosierdzie * i żadnego ze swych stworzeń nie masz w nienawiści. * Nie zważasz na grzechy ludzi, * aby mogli się nawrócić, * przebaczasz im, bo Ty jesteś Panem, Bogiem naszym.

Opuszcza się akt pokuty, bo zastępuje go posypanie głów popiołem.

 

KOLEKTA

Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, * aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, +który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POPIOŁU

Po homilii kapłan ze złożonymi rękami mówi:

Drodzy bracia i siostry, pokornie błagajmy Boga Ojca, aby pobłogosławił ten popiół, który nakładamy na nasze głowy na znak pokuty.

Po krótkiej modlitwie w milczeniu kapłan mówi:

Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają i starają się zadośćuczynić za grzechy, + wysłuchaj łaskawie nasze prośby * i udziel hojnie błogosławieństwa X swoim sługom i służebnicom, którzy będą posypani tym popiołem, + niech wytrwają w czterdziestodniowej pokucie, * aby mogli z oczyszczonymi duszami uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen.

 

Kapłan kropi popiół wodą święconą nic nie mówiąc.

POSYPANIE POPIOŁEM

Następnie kapłani posypują popiołem obecnych, mówiąc do każdego:

Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii (Mk 1, 15).

Albo:

Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz (por. Rdz 3, 19).