15 X wspomnienie Św. Teresy od Jezusa

Święta Teresa od Jezusa 1515-1583, karmelitanka i mistyczka a przed wszystkim założycielka wielu klasztorów karmelitanek bosych w Hiszpanii.

Jeśli chodzi o zmartwienia rodzinne, to powierzaj je Panu Bogu i nie troszcz się o nie więcej. Wszystko obróci się na dobre tym, których kochasz. Kiedy sama się o to troszczysz, wtedy Pan Bóg przestaje się troskać i pozbawiasz w ten sposób rodzinę tych łask, które by otrzymała, gdybyś ty zdała się na Niego.

Święta Tereso módl się za nami…..