Co mają robić biskupi i prezbiterzy

Prezbiter to pochodzące z języka greckiego określenie księdza, można je tłumaczyć, starszy. W Kościele pierwotnym oznaczało księży, czasami biskupów. Słowo episkopos oznaczało natomiast biskupa. W czytanym dziś w Kościele drugim czytaniu św. Paweł, Apostoł pisze do młodego episkopos – biskupa Efezu Tymoteusza, by z gorliwością mówił ludziom o Chrystusie. W zasadzie słów listu nie należy tłumaczyć. Wydaje się, że mówienie głoszenie Chrystusa jest jak niezbędne dla naszej duszy lekarstwo. Głoszenie, które jest przypominaniem ludziom słów Pisma Świętego. Poniżej tekst dzisiejszego niedzielnego 16X czytania.

„Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. (2 Tm 3,14-4,2)

Na fotografii ikona św. Tymoteusza, jako młodego biskupa Efezu.