Ewangelia rodziny? Co to znaczy

Poniżej fragment bardzo ciekawego wystąpienia synodalnego przewodniczącego episkopatu Stanów Zjednoczonych, Arcybiskupa Joseph Kurtz z Louisville, Kentucky

„Potrzebujemy rodzin, które , mimo własnych ran i trudności, mogą dawać świadectwo pięknu małżeństwa i życia rodzinnego. Potrzebę takich rodzin wyraził jasno Papież Franciszek w swojej homilii na rozpoczęcie Synodu 4 X br. On wskazał na paradoks: Ludzie dzisiejsi często lekceważą plan Boga dla małżeństwa i rodziny, ale w tym samym czasie wydają się zainteresowani i zafascynowani przez każdą autentyczną miłością, każdą stałą miłością, każdą owocną miłością, każdą wierną i trwałą miłością. Rodziny, które dzięki łasce Boga są wzorami czułości, przebaczenia i rodzinnej radości, czynią małżeństwo wiarygodnym i ukazują, że Ewangelia rodziny jest prawdziwie dobrą nowiną.”

Na marginesie ciekawym w dzisiejszym świecie jest powiedzenie Ewangelia rodziny, czyli dobra nowina dla współczesnego człowieka, że szczęścia dla siebie powinien szukać w rodzinie i poprzez założenie rodziny.

tł. własne.