Każda ziemia to tereny misyjne

Dziś każda ziemia to tereny misyjne tak mówił Papież Franciszek na spotkaniu z misjonarzami oblatami jakie miało miejsce w Watykanie 7 października 2016 roku. Poniżej fragment tego przemówienia.

„Kościół przeżywa dziś razem z całym światem epokę wielkich przemian w najróżniejszych dziedzinach – powiedział Ojciec Święty. – Potrzebuje on ludzi, którzy będą nosić w sercu miłość do Chrystusa”….

Dziś każda ziemia to «tereny misyjne», każdy wymiar tego, co ludzkie, to ziemia misyjna oczekująca głoszenia Ewangelii. Papież Pius XI nazwał was (misjonarzy oblatów) «specjalistami od trudnych misji». Pole misji, jak się wydaje, rozszerza się dzisiaj każdego dnia, obejmując coraz to nowych ubogich, mężczyzn i kobiety z obliczem Chrystusa, którzy proszą o pomoc, pociechę, nadzieję w najbardziej rozpaczliwych sytuacjach życiowych. Dlatego potrzeba was, waszej misyjnej odwagi, waszej gotowości, by nieść wszystkim Dobrą Nowinę, która wyzwala i pociesza”.