Krzyż Chrystusa naszą obroną

Fragmenty homilii wygłoszonej przez Papieża Franciszka 13 października 2017r.

Ojciec Święty wskazał, że szatan po mistrzowsku nas oczarowuje i uwodzi. Czyni to delikatnie, opanowując podstępnie nasze zachowania, byśmy służyli bożkowi światowości. Stajemy się w ten sposób chrześcijanami letnimi, światowymi, mieszanką ducha tego świata i ducha Bożego. Dlatego konieczna jest czujność.

„Czuwać znaczy zrozumieć, co dzieje się w moim sercu, znaczy zatrzymać się trochę i zanalizować swoje życie. Czy jestem chrześcijaninem? Czy wychowuję lepiej albo gorzej swoje dzieci? A moje życie jest chrześcijańskie czy światowe? A jak to mogę zrozumieć? To recepta, jaką daje Paweł: patrzeć na Chrystusa ukrzyżowanego. Zrozumieć, gdzie jest światowość i ją zniszczyć można tylko przed krzyżem naszego Pana. I w tym celu przed nami jest krucyfiks. To nie jakaś ozdoba. To on właśnie wybawia nas od tych oczarowań i uwodzenia, które prowadzą nas do światowości”.

Papież zachęcił, byśmy się zastanowili, czy patrzymy na Chrystusa ukrzyżowanego, czy odprawiamy Drogę Krzyżową, aby zobaczyć cenę naszego zbawienia nie tylko od grzechów, ale od światowości.