List Watykańskiej Kongregacji

Kongregacja Nauki Wiary na początku marca br. wydała List Placui Deo. Ostrzega w nim przed nowymi formami herezji pelagianizmu i gnozy. Przypomina, że człowiek nie może zbawić się sam, a zbawienie, które daje nam Chrystus obejmuje całego człowieka, zarówno jego duszę, jak i ciało.

Nowy dokument Kongregacji Nauki Wiary przypomina, że pełne zaspokojenie ludzkich pragnień dokonuje się jedynie w Bogu, dzięki Niemu i poprzez zjednoczenie z Nim. Zbawienie człowieka nie sprowadza się do rzeczy, które może sam osiągnąć. Nie zapewni dobrobyt materialny, nauka i technika, władza czy zadowolenie z siebie. „Nic z tego, co stworzone nie może w pełni zaspokoić człowieka, ponieważ Bóg przeznaczył nas do życia we wspólnocie ze Sobą” – czytamy w watykańskim dokumencie.

Odnosząc się z kolei do nowych form gnozy, List Kongregacji Nauki Wiary przypomina, że zgodnie z biblijnym objawieniem, źródłem zła nie jest ciało czy świat materialny. Przeciwnie, świat jest dobry, bo stworzył go Bóg, a zło, które wyrządza człowiekowi największą krzywdę, pochodzi z ludzkiego serca. Zbawienie nie odnosi się jedynie do naszego wnętrza, lecz do całego naszego istnienia. „Cała osoba, w ciele i duszy, została stworzona z miłości Boga, na Jego obraz i podobieństwo, i jako taka ma żyć z Nim w jedności” – przypomina watykański dokument.