List Biskupa z okazji Nawiedzenia Obrazu

List Biskupa Łowickiego o wznowieniu Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Łowickiej

Drodzy Bracia w kapłaństwie,
Drogie Siostry Zakonne,
Wszyscy Kochani Diecezjanie!

Błogosław, duszo moja, Pana, i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach (Ps 103, 1-2). Słowo Boże z psalmu responsoryjnego dzisiejszej liturgii stanowi bardzo celne podsumowanie pierwszego etapu Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w świętującej srebrny jubileusz 25-lecia powstania diecezji łowickiej. Ponadto inspiruje do tego, aby uwielbić Dobrego Boga we wszystkich dziełach, jakich już dokonał w sercach ludzi, którzy przyszli do swojej parafialnej świątyni na spotkanie z Matką, doświadczając Jej miłości i troski.

Jednocześnie słowa psalmisty są piękną zachętą dla tych, którzy na to spotkanie jeszcze oczekują. I oto bowiem od Sochaczewa, od niedzieli 5 marca br., Maryja będzie kontynuowała odwiedziny swoich dzieci w kolejnych parafiach Kościoła łowickiego, aż do uroczystego zakończenia w dniu 24 czerwca br. w Łowiczu.

Z ojcowską troską proszę o takie zaplanowanie czasu, aby umożliwić sobie oraz swoim najbliższym uczestnictwo zarówno w misjach, poprzedzających Nawiedzenie, jak i w samym spotkaniu z Maryją, kiedy już przybędzie do parafii w znaku Jasnogórskiej Ikony. To znakomita sposobność do tego, abyście mogli zwolnić tempo życia, a nawet zatrzymać się na chwilę w tym pędzie dnia codziennego i uczyć się od Maryi prawdziwej mądrości, która polega na trwaniu przy Chrystusie, o czym zdaje się przypominać nam dzisiejsze drugie czytanie (por. 1 Kor 3, 16-23).

W tym wspólnym trudzie uczenia się wierności Bogu oraz pamięci o wszystkich Jego dobrodziejstwach poprzez rozważanie Słowa Bożego, sprawowanie Eucharystii, a także modlitwę z Wami i za Was, chcę aby towarzyszyła Wam obecność jednego z biskupów posługujących w naszej diecezji.

Niech spotkanie z Matką Bożą – jak modli się papież Franciszek – otworzy nasze uszy, abyśmy umieli słuchać Słowa Jezusa pośród tysięcy słów tego świata i potrafili słuchać rzeczywistości, w której żyjemy, każdej osoby, którą spotykamy, zwłaszcza tej ubogiej, potrzebującej i przeżywającej trudności. Niech oświeci nasz umysł i nasze serca, abyśmy umieli być posłuszni Słowu Jezusa. Wołamy więc za Ojcem świętym: Maryjo (…) spraw, aby nasze ręce i stopy kierowały się „z pośpiechem” ku innym, aby nieść im miłosierdzie i miłość Twojego Syna Jezusa, by – tak jak Ty – nieść Światu Światło Ewangelii (Homilia papieża Franciszka wygłoszona podczas nabożeństwa różańcowego, 31.05.2013 r.).

Na czas przygotowania do spotkania z Matką i owocnego przeżycia Jej Nawiedzenia w Jasnogórskiej Ikonie z serca Wam błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Wasz Biskup
+ Andrzej F. Dziuba