Niedziela 26.07 – Kierowcy

W niedzielę 26.07 będziemy modlili się w intencji kierowców. Tego dnia wpieramy również pracę misjonarzy posługujących się pojazdami mechanicznymi.

papa-francesco-casco

MODLITWA POŚWIĘCENIA POJAZDÓW I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KIEROWCÓW

  • Pan z wami.
  • I z duchem twoim.

Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli; spraw, aby pojazdy, dzieło Twoje i pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka, jego pracy i wypoczynku.
Za wstawiennictwem Matki Niepokalanej i św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, ustrzeż Panie wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech zebrani tu kierowcy i ich pojazdy będą pobłogosławione dla Twojej chwały i pożytku ludzkiego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.

KOŃCOWE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO (Lb 6,24-26)

  • Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.
  • Amen.
  • Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą i niech cię obdarzy swą łaską.
  • Amen.
  • Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem.
  • Amen.

Niech Was tu obecnych błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, i Syn i Duch Święty.  Amen