Papież Franciszek, o niebie…

27 kwietnia br., Papież Franciszek komentował I czytanie z Dziejów Apostolskich, gdzie powiedział między innymi…

„Także my jesteśmy w drodze. I stawiamy sobie pytanie: «Ale w drodze dokąd?». Tak, w drodze do nieba. A czym jest niebo …. I tu zaczynamy dawać różne odpowiedzi nie do końca wiedząc, czym ono jest. I często myślimy o niebie, jako abstrakcyjnym, dalekim miejscu. Niektórzy myślą: «Będzie trochę nudno spędzić tam całą wieczność». Jednak niebo tym nie jest. My idziemy na spotkanie: ostateczne spotkanie z Jezusem. Niebo jest spotkaniem z Jezusem. ”

 

„Jezus modli się za mnie, za każdego z nas. Musimy to sobie jednak powtarzać, aby przekonać samych siebie: On jest wierny i modli się za mnie. Właśnie teraz, w tej chwili…. Każdy z nas musi powiedzieć: «Jezus modli się za mnie», pracuje, przygotowuje dla nas to miejsce. On jest wierny, czyni to, bo obiecał. Niebo będzie tym spotkaniem, spotkaniem z Panem, który tam poszedł, aby przygotować miejsce, spotkanie z każdym z nas. A to nam daje ufność, sprawia, że ufność wzrasta. ”