Papież Franciszek w Bułgarii

W wideoprzesłaniu skierowanym do mieszkańców tego bałkańskiego kraju Ojciec Święty przypomniał także postać Jana XXIII, który jako legat papieski spędził w tym kraju prawie 10 lat. Był człowiekiem wiary, jedności i pokoju – powiedział Papież – dlatego jako motto tej pielgrzymki wybrałem tytuł jego historycznej encykliki: „Pacem in terris”. Przypomniał, że Bułgaria to także ziemia świadków wiary.

Za Janem Pawłem II ku jedności

“ Wasza ziemia jest ojczyzną świadków wiary, począwszy od czasów, w których święci bracia Cyryl i Metody siali na niej przesłanie ewangeliczne: zasiew obfity, który przyniósł wiele owoców, także w trudnych czasach minionego wieku. Św. Jan Paweł II powtarzał często, że bardzo się starał, aby Europa na nowo odkryła wyzwalającą moc Chrystusa; i aby znowu zaczęła oddychać swoimi dwoma płucami – przypomniał Ojciec Święty. – Krocząc jego śladami będę miał radość spotkania Jego Świątobliwość Patriarchę i Święty Synod Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego. Wspólnie wyrazimy pragnienie kroczenia za Panem Jezusem w drodze braterskiej komunii wszystkich chrześcijan. ”


Wizyta ta rozpocznie się w niedzielę, 5 maja. Papież rano przyleci do stolicy Bułgarii, Sofii, gdzie najpierw spotka się z członkami rządu oraz prezydentem, a także przedstawicielami społeczeństwa i korpusem dyplomatycznym. Następnie złoży wizytę patriarsze Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego. Po południu odprawi Msze dla tamtejszych katolików.

W poniedziałek rano przeleci samolotem na południe Bułgarii, gdzie w mieście Rakowski najpierw odwiedzi obóz dla uchodźców, a następnie odprawi Mszę z udzieleniem I Komunii św. i spotka się z wiernymi. Po południu wróci do Sofii, gdzie będzie przewodniczył modlitwie w intencji pokoju.

Trzeci dzień swojej wizyty na Bałkanach Papież spędzi w stolicy Macedonii Północnej, w Skopje. Po spotkaniu z władzami kraju oraz korpusem dyplomatycznym uda się na miejsce upamiętniające św. Matkę Teresę z Kalkuty, która urodziła się w tym mieście. Następnie będzie przewodniczył Mszy, a po obiedzie weźmie udział w ekumenicznym spotkaniu z młodymi, a potem z kapłanami i osobami konsekrowanymi. Wieczorem powróci do Watykanu.