Rzeka grzechu przeciw Oceanowi miłosierdzia

Wyjątki z Noworocznej homilii, Papieża Franciszka:

cq5dam.thumbnail.319.319„…Nieraz pytamy się: jak to możliwe, że trwa dominacja człowieka nad człowiekiem?, że arogancja mocnego nadal upokarza najsłabszego, spychając go na najnędzniejszy margines naszego świata? Jak  długo jeszcze ludzka niegodziwość będzie siała na ziemi przemoc i nienawiść, powodując niewinne ofiary? Jak może być czasem pełni to co stawia nam przed oczyma rzesze mężczyzn, kobiet i dzieci uciekających przed wojną, głodem, prześladowaniem, gotowych narażać życie, aby były respektowane ich podstawowe prawa?

Rzeka nędzy, żywiona przez grzech, wydaje się przeczyć pełni czasu dokonanej przez (przyjście) Chrystusa…, ale nawet ta rzeka w swojej pełni nie może nic zdziałać przeciw oceanowi miłosierdzia, który ogarnia nasz świat. …” tł. własne

cq5dam.thumbnail.319.319Z homilii Papieża Franciszka wygłoszonej w Bazylice Św. Piotra podczas Mszy 1 stycznia 2016r., w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.