Święcenie wina 27 XII godz. 18.00

Portal internetowy Radia Maryja zamieścił ciekawą informację dotyczącą tradycji święcenia wina dnia 27 grudnia we wspomnienie św. Jana Ewangelisty. W naszym Kościele, zapraszamy na święcenie wina po Mszy o godz. 18.00.

” Święty Jan Apostoł znakiem krzyża uczynionym nad kielichem zatrutego wina odebrał truciźnie moc, jak opowiadają apokryficzne „Dzieje Jana” z II wieku.
Według jednej z wersji tego zdarzenia to cesarz Domicjan, chcąc się pozbyć
ostatniego Apostoła, chciał otruć Jana. Opowiada się też o zazdrosnym
arcykapłanie Aristodemie, który w Efezie zażądał od Apostoła próby: albo złoży hołd bogom pogańskim, albo wypije truciznę. Inni jeszcze widzą w tym wydarzeniu zemstę heretyka Cerynta z Efezu, którego Jan spotkał w miejskiej łaźni i natychmiast wyszedł stamtąd jakby z miejsca skażonego.
Wypita trucizna nie uczyniła Apostołowi żadnej szkody dzięki znakowi
błogosławieństwa. Tradycja zachowała pamięć o tych wydarzeniach m.in. w
obrzędzie błogosławieństwa wina w dzień św. Jana, 27 grudnia.

„Pij miłość świętego Jana”
Do dziś przetrwał zwyczaj, że tego dnia kapłani udzielają wiernym
pobłogosławionego wina po Mszy Świętej, często z kielichów mszalnych, zgodnie ze
starym „Rytuałem Rzymskim”: „Spraw, aby pijący z tego kielicha kosztowali także
Twego błogosławieństwa i ochrony”. Nowe „Obrzędy błogosławieństw” nie mówią już
o spożywaniu wina w kościele: po modlitwie „celebrans kropi wodą święconą
obecnych i przyniesione przez nich wino. Następnie udziela końcowego
błogosławieństwa i odsyła jak zwykle” (OB 1296). Można zatem pobłogosławione
wino zanieść domownikom, aby ich przy tej uroczystej okazji poczęstować. Warto
dodać, że w niektórych częściach Europy przetrwał zwyczaj picia na koniec
posiłku tzw. pucharu św. Jana w celach zdrowotnych. Zwyczajowo zaś przy
kosztowaniu pobłogosławionego wina wypowiada się formułę: „Bibe amorem sancti
Joanni” (Pij miłość świętego Jana). …..

Zamaskowane zło
Historia o zatrutym winie św. Jana mówi także o wężach, które uciekły z
kielicha. Wąż jest biblijnym symbolem szatana, a zatrute wino symbolizuje zło
często ukryte pod płaszczykiem pozornego dobra. Stąd pobłogosławione wino jest
także znakiem mądrości w rozeznawaniu i demaskowaniu różnych postaci zła”.

Ks. Dominik Ostrowski