Święta Brigida Szwedzka wpomnienie 23.07

brygida

Dzisiejsza patronka (23 lipca) Brygida Szwedzka, urodziła się koło Upsali w Szwecji w 1303 roku. Od 7 roku życia była obdarzona wizjami, najpierw Matki Bożej potem Chrystusa. Kiedy miała 12 lat zmarła jej matka, a już 2 lata póżniej zgodnie z życzeniem ojca wyszła za mąż za 19 letniego Ulafa syna gubernatora jednego ze szwedzkich landów. Przeżyli razem 28 lat mieli 4 synów i 4 córki. W 1344 roku po śmierci męża postanowiła oddać się modlitwie i dziełom miłosierdzia. Miała dar upominania była odważna w słowach, upominając między innymi Papieża Inocentego VI by powrócił z Avigonu do Rzymu, to ssamo czyniła wobec Papieża Grzegorza XI. Za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej założyła zakon brygidek, otwierając też dom w Rzymie dziś mieszczący się przy piazza Farnese. Jej córka Katarzyna została pierwszą opatką założonego przez Brygidę zgromadzenia. W księdze objawień, którą przepisywano w ówczesnej Europie znalazły się przepowiednie i upomienia dla możnych wpółczesnego jej  świata.Zmarła w wieku 70 lat niedługo po podróży, którą jako pątniczka odbyła do Ziemi Świętej. Jan Paweł II ogłosił ją w 1999 roku współpatronką Europy.

 

V Księga objawień zwana księgą pytań zawiera opis wizji Chrystusa, który odpowiada na pytanie zadawane przez teologa zakonnika, jak go widziała Brygida: pełnego złości i chytrości, nie cierpliwego i nie spokojnego więcej niż diabeł,

Pytanie pierwsze: „O Sędzio! pytam cię, tyś mi dał usta, izaliż nie mam mówić co mi się podoba?”

Pytanie drugie: „Ty dałeś mi oczy, izaliż nie mam patrzyć na te rzeczy, które mnie rozkoszują?”

Pytanie trzecie: „Ty dałeś mi uszy, czemuż nie mam słuchać tych rzeczy, które się mnie podobają?”

Pytanie czwarte: „Ty dałeś mi ręce, czemuż tego nie mam czynić, co mi jest wdzięcznego?”

Pytanie piąte: „Ty dałeś mi nogi, czemuż nie mam chodzić wedle żądze mojej?”

Odpowiedź Chrystusowa na pierwsze pytanie.

Odpowiedział sędzia siedząc na tronie, którego gęsta były układne, i uczciwe, mówiąc: „Przyjacielu! Jam ci dał usta na mówienie baczne, pożyteczne duszy, i ciału twemu, i na to co jest ku czci mojej.”

Odpowiedź wtórego pytania: „Drugą, dałem ci oczy, żebyś widział złych rzeczy się chronić, a o zbawiennych tobie przestrzegać.”

Odpowiedź trzeciego pytania: „Trzecia, dałem ci uszy, abyś rzeczy one, które są ku prawdzie i czci, słuchał.”

Odpowiedź czwartego pytania: „Czwarta, dałem ci ręce, abyś niemi uczynił co jest potrzebnego ciału, i które rzeczy nie są szkodliwe duszy.”

Odpowiedź piątego pytania: „Piąta, dałem ci nogi, abyś odstąpił od miłości świata, a szedłeś na odpoczynek, i miłość duszy twojej, i do mnie Stworzyciela i Odkupiciela twego.”

Poniżej zdjęcie domu sióstr Brygidek w Rzymie

P.Farnese(3)