Modlitwa i Synod Biskupów o Rodzinie

Synod Biskupów w Rzymie o Rodzinie

Pasterze Kościoła w Polsce zachęcają do modlitwy w intencji III nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w Rzymie, który odbędzie się w dniach 5-19 października. Szczególnym dniem modlitwy będzie z inicjatywy papieża Franciszka niedziela 28 września.

Przedmiotem obrad III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów będą “Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji”. Biskupi z całego świata, wśród delegaci z Polski będą obradować w Rzymie a pracami synodalnymi pokieruje papież Franciszek.

W czasie trwania prac synodalnych każdego dnia w papieskiej bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore) w Rzymie będzie trwała modlitwa w intencji synodu.

Synod o rodzinie zbiera się w październiku, stąd wierni zachęcanie są do odmawiania różańca w intencji prac synodalnych.

Zachęcamy do odmawiania modlitwy w intencji Synodu poleconej przez Papieża:

 imgres

Modlitwa do Świętej Rodziny:

Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

 Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

 Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.