Trzech Króli 6 stycznia plus 10 stopni Celsjusza

To nasz ziemski cel, aby 6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego  temperatura w Kościele była bliska 10 stopniom Celsjusza. Czy to dużo czy mało? Jak na nasze możliwości to dość dużo, przy takiej temperaturze nie oddczuwa się nieprzyjemnego chłodu. Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych: 7.00; 9.00; 10.30 z kazaniem dla dzieci; 12.00 i 18.00. Podczas Mszy będziemy błogosławić kredę i kadzidło. A teraz trochę wyjaśnień.

Od IV wieku datuje się w Kościele świętowanie Objawienia Pańskiego, w reakcji na naukę gnostyków, którzy przeczyli Wcieleniu Chrystusa. Najpierw Uroczystość ta była bardziej rozpowszechniona w Kościele Wschodnim, około pół wieku później w Kościele Zachodnim łacińskim. Zwyczaj obchodzenia Bożego Narodzenia 25 grudnia w Kościele Zachodnim sprawił, że podkreślano w ten dzień pokłon Trzech Mędrców. Jednak istotą tej Uroczystości jest ukazanie się Wielkości Boga całemu światu. Przybycie mędrców potwierdza ten fakt ukazania się światu tajemnicy Wcielonego Słowa. W połowie XII wieku sprowadzono z Mediolanu do Katedry w Kolonii (Niemcy) relikwie Trzech Króli. Stąd rozpoczął się kult Mędrców-Króli, który oddziaływał na ówczesną Europę. Królowi stali się patronami podróżujących. W podróży potrzebne są różne rzeczy zabezpieczające przed chorobami, niezbędne w drodze. Stąd błogosławieństwo kadzidła i kredy, również mirry i złota. Kredą oznaczano drzwi domów wypisując imiona Mędrców K+M+B (Kacpra, Melchiora i Baltazara) lub łaciński skrót zdania C+M+B, Chrystus Dom Błogosławi. Zwyczaj oznaczania drzwi domów był również łączony z błogosławieństwem domu.

Niezależnie od wielości zwyczajów, dziś trudnych do wyjaśnienia, zachowujmy tradycję poprzez modlitwę w Kościele.

Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę,  zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen (modlitwa z Mszału Rzymskiego)

Opracowanie na podstawie: Objawienie Pańskie (Epifania), Leksykon Liturgii, Poznań 2006, s. 1059-1060.