Uroczystość Wszystkich Świętych

Santi11Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzona na jesieni, narodziła się na wyspach Brytyjskich gdzie około IX wieku obchodzono 1 listopada święto ku czci świętych z Europy. Wcześniej około IV wieku Kościoły wschodnie wspominały w uroczystości wszystkich świętych męczenników w okresie wielkanocnym, Kościół zaś zachodni przyjął tę tradycję w VI wieku ale powoli ona zanikła. Działalność misjonarska mnichów celtyckich z Irlandii i Anglii, w zachodniej Europie sprawiła, że święto to zaczęło być ponownie obchodzone na kontynencie europejskim. W roku 835 król francuski Ludwik Pobożny, za zgodą papieża Grzegorza IV, wydał rozporządzenie, aby na całym podległym mu terytorium, dzień 1 listopada był obchodzony jako wspomnienie wszystkich świętych. Święto to przyjęło się we Francji i szybko rozprzestrzeniło się na całym Zachodzie, także poza imperium karolińskim.

T-00042A-OL_large

Modlitwa z Mszału Rzymskiego:

„Wszechmogący wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi wszystkich świętych, prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.”