Wielki Piątek AD 2016 Liturgia

W liturgii Wielkiego Piątku w naszej parafii uczestniczyło bardzo wielu wiernych, swoim śpiewem pomagała nam w tym roku pani Joanna Rolewska. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę i liczną adorację Krzyża, która trwała prawie 40 minut. Poniżej fragment z Pasji wg. Św. Jana.

DSC_0094 Z Ewangelii wg. Św. Jana 19,28nn „Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Dokonało się!» i skłoniwszy głowę, oddał ducha.
Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu w innym [miejscu] mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili”.

Na zdjęciach, Komunia Święta podczas liturgii, przed przejściem do Grobu Pańskiego. Przy ołtarzu: ks. Krzysztof – przewodniczący liturgii, od prawej ks. Marian i ks. proboszcz, od lewej ks. Robert i ks. Stefan Samborskyi.

DSC_0093