Rozpoczął się Wielki Post 2015r

Post, jałmużna i modlitwa. Nie można ich rozdzielać, trzeba stosować razem. Mamy pościć od grzechu nie tylko od pokarmu, dawać jałmużnę ubogim i modlić się więcej niż dotychczas. Po co? Aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Tak popowiada nam modlitwa Kościoła z dnia dzisiejszego. Złego ducha można przepędzać, poprzez wieklopostne praktyki. W parafii, mamy obecnie: Drogę Krzyżową w piątki o 17.15; Gożkie Żale w niedzielę o 17.30 i katechezy dla dorosłych  – poniedziałki i czwartki o 19.00. Zapraszam by ten czas Wielkiego Postu wykorzystać na poznanie Boga, słuchanie o Nim i modlitwę do Niego.