Ministranci i lektorzy

Grupa ministrantów i lektorów naszej parafii, służy przy ołtarzu pomagając w oprawie liturgicznej. Zapraszamy chętnych chłopców do służenia oraz starszych do czytania Bożego Słowa. Spotkania z ks. opiekunem odbywają się w soboty o godz. 10.00.