Sakramenty – Chrzest

Chrzty: prosimy o skontaktowanie się z parafią i ustalenie daty chrztu najpóźniej na miesiąc przed planowaną ceremonią. Jest możliwość sprawowania sakramentu chrztu po Mszy Świętej w wyjątkowych przypadkach, zwykle chrzty są na Mszy o godz. 12.00. Nie ma możliwości ochrzczenia dziecka w sobotę na dodatkowej Mszy Świętej, jedynie po Mszy o godz. 18.00.

Chrzty odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 12.00, przez prawie cały rok, za wyjątkiem okresu Wielkiego Postu. 

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu Świętym i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

 

 

1. Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w naszej parafii w drugą i czwartą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00. Zachęcamy do chrztu także w Uroczystości np.: Niedziela Chrztu Pańskiego-styczeń, Wielka Sobota – Msza Wigilii Paschalnej, wieczorna, Niedziela Zesłania Ducha Świętego. W naszej parafii, nie chrzcimy dzieci w okresie Wielkiego Postu, ponieważ okres ten w tradycji Kościoła, był szczególnym czasem przygotowania kandytatów do chrztu w Wigilię Paschalną. W czasie tego okresu liturgicznego, nie udzielano więc chrztu.

2. Na około miesiąc przed Chrztem należy zgłosić się do Kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty, otrzymania bliższych informacji dotyczących przygotowania rodziców i chrzestnych, zapisania chrztu w księdze parafialnej. Do chrztu zgłasza dziecko jedno z rodziców. Chrztu udzielamy naszym parafianom, jeśli rodzice są z poza parafii, muszą przynieść na pierwsze spotkanie do kancelarii pozwolenie na chrzest poza parafią zamieszkania, od proboszcza z parafii gdzie faktycznie-realnie mieszkają. W szczególnych wypadkach my rówież wydajemy pozwolenie na chrzest w innej parafii niż nasza.

3. Wybierając Chrzestnych należy zwrócić uwagę na ich dojrzałość w wierze, Chrzestnymi nie mogą być osoby związane przeszkodami przewidzianymi prawem kościelnym np.: żyjący w konkubinacie lub niesakramentalnym związku małżeńskim . Nie może być rodzicem chrzestnym osoba, która nie przyjęła sakramentu bierzmowania. Rodzice, którzy mają nie mają ślubu kościelnego proszeni są o bezpośredni kontakt z ks. proboszczem. Przypominamy, że rodzice żyjący w związku niesakramentalnym, nie mogą przystąpić do spowiedzi ani komunii Świętej.

4.Wymagane dokumenty na pierwsze spotkanie:

– Akt urodzenia dziecka z USC
– Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania.

5. W dniu chrztu dokumenty:

– Potwierdzenie odbytej spowiedzi rodziców i chrzestnych

– Zaświadczenie dla chrzestnych wydane przez proboszcza parafii faktycznego miejsca zamieszkania, że mogą zostać rodzicami chrzestnymi dziecka. aktualizacja sierpień 2023r.