Sakramenty – Chrzest

Chrzty odbywają się, prosimy o skontaktowanie się z parafią i ustalenie daty chrztu najpóźniej na miesiąc przed planowaną ceremonią. Obecnie od 31 maja 2020r., chrzcimy po max. dwoje dzieci na jednej Mszy lub po jej zakończeniu. Jest możliwość sprawowania sakramentu chrztu po Mszy Świętej o godz. 10.30 oraz w trakcie lub po Mszy o godz. 12.00. Nie ma możliwości ochrzczenia dziecka w sobotę na dodatkowej Mszy Świętej, jedynie po Mszy o godz. 18.00.

Chrzty odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 12.00, przez prawie cały rok, za wyjątkiem okresu Wielkiego Postu.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu Świętym i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

 

 

1. Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w naszej parafii w drugą i czwartą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00. Zachęcamy do chrztu także w Uroczystości np.: Niedziela Chrztu Pańskiego-styczeń, Wielka Sobota – Msza Wigilii Paschalnej, wieczorna, Niedziela Zesłania Ducha Świętego. W naszej parafii, nie chrzcimy dzieci w okresie Wielkiego Postu, ponieważ okres ten w tradycji Kościoła, był szczególnym czasem przygotowania kandytatów do chrztu w Wigilię Paschalną. W czasie tego okresu liturgicznego, nie udzielano więc chrztu.

2. Na około miesiąc przed Chrztem należy zgłosić się do Kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty, otrzymania bliższych informacji dotyczących przygotowania Rodziców i Chrzestnych, zapisania chrztu w księdze parafialnej. Do chrztu zgłasza dziecko jedno z rodziców. Chrztu udzielamy naszym parafianom, jeśli rodzice są z poza parafii, muszą przynieść na pierwsze spotkanie do kancelarii pozwolenie na chrzest poza parafią zamieszkania, od proboszcza z parafii gdzie faktycznie-realnie mieszkają. W szczególnych wypadkach my rówież wydajemy pozwolenie na chrzest w innej parafii niż nasza.

3. Wybierając Chrzestnych należy zwrócić uwagę na ich dojrzałość w wierze, Chrzestnymi nie mogą być osoby związane przeszkodami przewidzianymi prawem kościelnym np.: żyjący w konkubinacie lub niesakramentalnym związku małżeńskim . Nie może być rodzicem chrzestnym osoba, która nie przyjęła sakramentu bierzmowania. Rodzice, którzy mają nie mają ślubu Kościelnego proszeni są o bezpośredni kontakt z ks. proboszczem. Przypominamy, że rodzice żyjący w związku niesakramentalnym, nie mogą przystąpić do spowiedzi ani komunii Świętej.

4.Wymagane dokumenty na pierwsze spotkanie:

– Akt urodzenia dziecka z USC
– Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania.

5. W dniu chrztu dokumenty:

– Potwierdzenie odbytej spowiedzi rodziców i chrzestnych

– Zaświadczenie dla chrzestnych wydane przez proboszcza parafii faktycznego miejsca zamieszkania, że mogą zostać rodzicami chrzestnymi dziecka.