Sakrament małżeństwa

Informacje dotyczące sakramentu małżeństwa poniżej. Informacje dotyczące kursów przedmałżeńskich i poradni rodzinnej w zakładce narzeczeni.

Ślubów udzielamy w soboty o godz. 16.00 i 17.00.

Osoby, które zapisały się na ślub w roku 2022 i następnym proszone są o zapoznanie się z tekstem umieszczonym poniżej, który zostanie zaktualizowany po 01.01.2022r.
Zapraszamy do kancelarii w celu ustalenia terminu ślubu w roku 2022-2023.

17

Sakramentu małżeństwa udziela nowożeńcom sam Chrystus w momencie wypowiadania przez nich przysięgi małżeńskiej w obliczu Boga i Kościoła, kiedy to przez nieodwołalną i osobistą zgodę, przez którą – wzajemnie się sobie oddając i przyjmując – zawiązują małżeńskie przymierze. Kapłan jest urzędowym świadkiem, który w imieniu Boga i Kościoła przyjmuje przysięgę i błogosławi nowożeńców. Aby uzyskać ten sakrament w naszej parafii należy:

1. Na około rok przed zawarciem małżeństwa należy w Kancelarii parafialnej zarezerwować termin ślubu oraz uzyskać informacje dotyczące wymaganych dokumentów.

2. Jeśli narzeczeni zamierzają zawrzeć ślub konkordatowy (ze skutkami cywilnymi) na około trzy miesiące przed ślubem zgłaszają się do Kancelarii by spisać protokół przedślubny i wygłosić zapowiedzi. Na pierwsze spotkanie potrzebne są następujące dokumenty:

– trzy kopie dokumentów o stanie wolnym z Urzędu Stanu Cywilnego do Ślubu Konkordatowego (nie potrzeba jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny).
– metryka Chrztu Św.( jeśli Chrzest nie odbył się w naszej parafii)
– zaświadczenie o Bierzmowaniu (jeśli ta informacja nie została odnotowana w naszej parafii lub metryce)
– zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim lub informacja, że chodzą na spotkania

dodatkowo jeśli są takie okoliczności:
– ewentualnie wyrok Sądu Rzeczypospolitej odnośnie uzyskania rozwodu dotychczasowego związku cywilnego lub wyrok Sądu Kościelnego o nieważności poprzedniego małżeństwa
– ewentualnie Akt zgonu pierwszego małżonka i zaświadczenie o Akcie sakramentu ślubu zawartego z tą osobą (uzyskujemy je w parafii, gdzie ślub miał miejsce) – dotyczy wdów lub wdowców

3. Osoby po ślubie cywilnym pragnące wstąpić w sakramentalny związek muszą okazać Akt Ślubu Cywilnego nie później niż trzy miesiące przed ślubem.

4. Dla chętnych można wybrać czytania na ceremonię ślubną: http://www.biblijni.pl/czytania_slubne/

5. O samym sakramencie słów kilka:

Sakrament ten przypieczętowuje miłość dwojga ludzi, umożliwia kobiecie i mężczyźnie – poprzez ich związek jako męża i żony – scementowanie ich miłości w Chrystusie.

Sakrament Małżeństwa udziela małżonkom wielu łask, gdyż pomnaża w nich łaskę uświęcającą i daje szczególniejszą łaskę posiłkową do wiernego spełniania obowiązków i pielęgnowania cnót małżeńskich, jak dozgonna miłość, wierność i wzajemna pomoc, a przede wszystkim troska o dobre wychowanie dzieci w bojaźni Bożej.

Uwaga

Oprócz kursu przedmałżeńskiego narzeczeni są zobowiązaniu do spotkań w Poradni Rodzinnej. Znajduje się ona w budynku parafialnym a spotkania prowadzą:

Pani Joanna Anyszewska (tel. 798674980)

Państwo Krzysztof i Grażyna Kowalscy aktual. 05.05.2017r. (tel. 512210069; 793719425).