Sakrament małżeństwa

Informacje dotyczące sakramentu małżeństwa poniżej. Informacje dotyczące kursów przedmałżeńskich i poradni rodzinnej w zakładce narzeczeni.

Ślubów udzielamy w soboty o godz. 16.00 i 17.00.

Prosimy o zapoznanie się z tekstem umieszczonym poniżej, który został zaktualizowany po 01.01.2023r.
Zapraszamy do kancelarii w celu ustalenia terminu ślubu w roku 

17

Sakramentu małżeństwa udziela nowożeńcom sam Chrystus w momencie wypowiadania przez nich przysięgi małżeńskiej w obliczu Boga i Kościoła, kiedy to przez nieodwołalną i osobistą zgodę, przez którą – wzajemnie się sobie oddając i przyjmując – zawiązują małżeńskie przymierze. Kapłan jest urzędowym świadkiem, który w imieniu Boga i Kościoła przyjmuje przysięgę i błogosławi nowożeńców. Aby uzyskać ten sakrament w naszej parafii należy:

1. Na około rok przed zawarciem małżeństwa należy w Kancelarii parafialnej zarezerwować termin ślubu oraz uzyskać informacje dotyczące wymaganych dokumentów.

2. Należy koniecznie odbyć kurs przedmałżeński 10 spotkań w dowolej parafii i uzyskać zaświadczenie o jego odbyciu. W naszej parafii kursy przedmałżeńskie prowadzimy na przełomie stycznia i lutego, spotkania obywają się w niedziele po Mszy Świętej o godz. 18.00.

3. Jeśli narzeczeni zamierzają zawrzeć ślub konkordatowy (ze skutkami cywilnymi) na około trzy miesiące przed ślubem zgłaszają się do Kancelarii by spisać protokół przedślubny i wygłosić zapowiedzi. Na pierwsze spotkanie minium 3 miesiące przed datą ślubu, potrzebne są następujące dokumenty:

– trzy kopie dokumentów o stanie wolnym z Urzędu Stanu Cywilnego do Ślubu Konkordatowego (nie potrzeba jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny).
– metryka Chrztu Św.( jeśli Chrzest nie odbył się w naszej parafii)
– zaświadczenie o Bierzmowaniu (jeśli ta informacja nie została odnotowana w naszej parafii lub metryce)

dodatkowo lub jeśli są takie okoliczności:

– zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim lub informacja, że chodzą na spotkania 
– ewentualnie wyrok Sądu Rzeczypospolitej odnośnie uzyskania rozwodu dotychczasowego związku cywilnego lub wyrok Sądu Kościelnego o nieważności poprzedniego małżeństwa
– ewentualnie Akt zgonu pierwszego małżonka i zaświadczenie o Akcie sakramentu ślubu zawartego z tą osobą (uzyskujemy je w parafii, gdzie ślub miał miejsce) – dotyczy wdów lub wdowców

4. Osoby po ślubie cywilnym pragnące wstąpić w sakramentalny związek muszą okazać Akt Ślubu Cywilnego nie później niż trzy miesiące przed ślubem.

5. Dla chętnych można wybrać czytania na ceremonię ślubną: http://www.biblijni.pl/czytania_slubne/

6. Ważne informacje dotyczące samej ceremonii:

Jeśli kościół będzie dekorowany należy nam to powiedzieć nie później niż na tydzień przed ślubem. Prosimy o nie przywożenie do naszej świątyni krzeseł ani klęczników z zewnątrz. Mamy dywan specjalnie tkany dla nszej świątyni o długości 26 metrów, przywożenie tzw białych dywanów przez dekoratorów, wiąże się z dodatkowym zajęciem dla nas dlatego odradzamy ich używania. Prosimy uprzedzić gości by przed kościołem nie stosowali konfetti, które wykonane jest z folii, są potem duże problemy by je sprzątnąć. Warto przed podpisaniem umowy z dekoratorami kocioła zobaczyć jakie są nasze możliwości co mamy i co możemy zaoferować. Fotografów prosimy o zgłoszenie się do zakrystii przed rozpoczęciem ślubu. 

7. O samym sakramencie słów kilka:

Sakrament ten przypieczętowuje miłość dwojga ludzi, umożliwia kobiecie i mężczyźnie – poprzez ich związek jako męża i żony – scementowanie ich miłości w Chrystusie.

Sakrament Małżeństwa udziela małżonkom wielu łask, gdyż pomnaża w nich łaskę uświęcającą i daje szczególniejszą łaskę posiłkową do wiernego spełniania obowiązków i pielęgnowania cnót małżeńskich, jak dozgonna miłość, wierność i wzajemna pomoc, a przede wszystkim troska o dobre wychowanie dzieci w bojaźni Bożej.

Uwaga

Oprócz kursu przedmałżeńskiego narzeczeni są zobowiązaniu do spotkań w Poradni Rodzinnej. Znajduje się ona w budynku parafialnym a spotkania prowadzą:

Pani Joanna Anyszewska (tel. 798674980)

Państwo Krzysztof i Grażyna Kowalscy aktual. 05.05.2017r. (tel. 512210069; 793719425).