Księża

Ks. Jacek Skrobisz – proboszcz od 11.10.2012r.

Ks. Marisz Makowski – wikariusz od 26.06.2018

Ks. Marek Węgrzynowicz – wikariusz od 26.06.2018

Ks. Marian Kasztalski – emeryt, pomaga w niedziele

ks. Stefan Samborskyi – rezydent w parafi od 2017r.

                                                             ks. Marek Węgrzynowicz

                                                               ks. Mariusz Makowski

 

Ostatnie zmiany:

Zmiany 2015-2016r.: Ks. Krzysztof Chmielewski – były wikariusz 2012-2015; od lipca 2015 proboszcz par. Grzymkowice-Byki. Ks. Krzysztof Przesmycki w sierpniu 2016 roku został wikariuszem parafii w Mszczonowie.

Ks. Witold Panek – wikariusz od sierpnia 2016r. od czerwca 2018 r. proboszcz w Słupi

Ks. Robert Sumiński – wikariusz  od lipca 2015r., od czerwca 2018 r. proboszcz w Guzowie

Poniżej nasi księża razem. Autorką jest Wiktoria Fabjańczyk l.10.

 

Ks. Robert w środku

 

Ks. Witold wikariusz

 

ks. Jacek proboszcz