Historia

budowa_kosc_boryszew1

Kościół zbliżony formą do rotundy zbudowany według projektu architekta dr. Grzegorza Figiela, z udziałem konstruktorów inż. Krzysztofa Guraja i inż. Bogdana Figiela. Świątynia jest budowlą dwupoziomową. Kościół górny przeznaczony jest dla kultu Bożego, a dolny na sale widowiskową i na cele socjalne.

1967 r. – Z upoważnienia Jego Eminencji Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ks. Henryk Konowrocki zakupuje działkę o pow. 1,5 ha.

1972 r. – Ks. Prymas St. Wyszyński ogłasza utworzenie Rektorskiego Ośrodka Duszpasterskiego przy Kaplicy M.B. Nieustającej Pomocy i zezwala na odprawianie Mszy świętej

1980 r. – Placówkę obejmuje ks. Józef Kwiatkowski

1.01.1981 r.- Kuria Metropolitalna w Warszawie wydaje dekret o powołaniu parafii w miejsce rektoratu, a pierwszym proboszczem mianuje ks. Józefa Kwiatkowskiego

15-22.10.1981 r. – Misje św. przed nawiedzeniem kopii Obrazu M.B. Częstochowskiej w dniach 25-26.10.1981r.

1981 r. – Ks. prob. J.Kwiatkowski powiadamia parafian o planach budowy nowego kościoła.

1984 r. – Przygotowano dokumentację, wykonano wykop pod fundamenty.

1985-1986 r. – Wykonano fundamenty, zalano stropy części podziemnej.

1987 r. – Wznoszą się mury świątyni.

29.11.1987r. – ks. kard. Józef Glemp dokonuje poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego.

1988-1993 r. – Wzniesiono mury do pełnej wysokości (12,5m), zalano górny strop betonem, całość pokryto dachem, wykonano prace odwadniające.

1994-1997 r. – Wybudowano schody frontowe, wstawione główne drzwi i wszystkie okna pojedyncze. Wykonano prace tynkarskie w kościele. Założono instalację elektryczną i nagłaśniającą. Na dachu ustawiono 3-tonowy krzyż.

18-23.09.1998 r. – Misje święte na przyjęcie Figury Matki Boskiej Fatimskiej. Poświęcenie dziesięciometrowego Krzyża Misyjnego.

1998-1999 r. – Ułożono marmurową posadzkę w kościele. Wykonano pozostałe prace tynkarskie, dach pokryto papą, wykonano marmurowy ołtarz i ambonę.

2000-2001 r. – Nałożono tynki na zewnątrz kościoła, wykonano ocieplenie stropu, wyłożono marmurową posadzkę na chórze i klatkach schodowych. Wykonano cokół z piaskowca wokół kościoła. W dolnym kościele wybudowano scenę, ułożono posadzkę marmurową, założono elektryczność. Założono instalację p. pożarową i odgromową. Zamontowano podwójne okna i drzwi w kościele.

2002-2003 r. – Ułożono płyty granitowe na stopniach przed kościołem, zakupiono 60 ławek dębowych, zaprojektowano i wykonano wystrój prezbiterium.

28.06.2003 r. – Konsekracja kościoła dokonana przez biskupa Łowickiego Alojzego Orszulika.

koscolb_boryszew1_x5348

29.06.2009- Po odejściu na emeryturę Ks. Prał. Józefa Kwiatkowskiego, nowym proboszczem naszej parafii został Ks. Dr Andrzej Gałaj.

08.2012 – Zakończono budowę nowej plebanii, rozbudowę domu parafialnego oraz remont dolnego Kościoła. Całość prac wykonała firma budowlana z Sochaczewa. Prace nadzorował oraz koordynował ks. proboszcz Andrzej Gałaj.

DSCN3562DSCN3565DSCN3563

11.09.2012 r. – Nowym proboszczem zostaje ks. Jacek Skrobisz, dotychczasowy proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Lubani nad Pilicą.
11.09.2012 r. – Mszą Świętą wieczorną oraz różańcem rozpoczynamy Rok Wiary ogłoszony przez Papieża Benedykta XVI

13.03.2013 r. – Nowym papieżem Kościoła powszechnego zostaje kardynał Jorge Mario Bergoglio, który przyjmuje imię Franciszek. W Kościele parafialnym modlimy się za nowego Papieża.

8.12.2013 Wyremontowano kapliczkę Matki Bożej i przeniesiono ją przed Kościół. Na odnowionym postumencie zostaną umieszczone słowa ks. Konowrockiego:”Matka Boża pomoże zbudować nam Kościół”.

30.08.2014 Zakończono remont fasady Świątyni od strony ul. 15 Sierpnia .

Dscn3584DSC_0146

Zdjęcia z lat 2011-2014:

Parking 2011

DSCN3558 DSCN3559 DSCN3560 DSCN3561DSCN3653

Kościół otoczenie i fasada 2013

DSCN3567DSCN3907

DSCN3574 DSCN3582 DSCN3581 DSCN3600

Parking 2013 i Parking 2011

DSC_0206DSCN3654

parking2DSCN3655

parking

 

Kościół po niektórych pracach na zewnątrz i wewnątrz 2014

 

DSC_0164 DSC_0178

DSC_0191DSCN3779

 

Poniżej Pierwsza Komunia maj 2014

DSC_3309 JAC_6331 JAC_6359 DSC_3775

 

Poniżej fasada Kościoła przed remontemkwieceń 2014

 

048 049 042

Wygląd drzwi głównych do Kościoła przed malowaniem maj 2013

z nokii 007z nokii 009

Naprawy budynku gospodarczego wrzesień 2014

 

z nokii 040 z nokii 038

 

Stan elementów ozdobnych tabernakulum przed renowacją czerwiec 2014DSCN3865 DSCN3864

 

Naprawa przeciekającego dachu nad kotłownią wrzesień 2014

 

DSCN3922DSCN3902DSCN3900DSCN3896

 

Naprawa odpadających płytek zewnętrznych październik 2014

DSCN3912DSCN3911Schody boczne 2014Schody boczne 2014n2

 

Początek roku 2015.

boryszew parking 2015b

Lata 2016-2019