Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał

Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał

Na święta Wielkanocy oraz oktawę, życzę w imieniu swoim oraz księży posługujących w naszej parafii, by

pokój Chrystusowy przenikał wsze dusze i ciała, niech przyniesie nam pojednanie i wzajemny szacunek.

Maryja, świadek Zmartwychwstania niech są cichością i delikatnością wskazuje drogę do swojego żyjącego Syna.

ks. Jacek proboszcz, ks. Bartek – wikariusz, ks. Marian oraz inni księża pomagający w parafii.