Intencje Mszy Świętej od 28.05 do 10.06

aktualizacja przed niedzielą 27.05.2023

Niedziela 28 maja – Zesłanie Ducha Świętego

7.00 + rezerwacja Kutrzeby

9.00 +Ines Wychowaniec

10.00 I Komunia Święta+ 1)+Ryszarda Pytkowskiego w 5 r. śmierci, rodziców Wiktorię i Mariana Pytkowskich  2)+ rezerwacja 15 sierpnia  3) + Franciszka Walczaka w 4 r.śm, Antoniego i Annę, Zofię i Jana Kurek

12.00 +w 30 r. ślubu Elżbiety i Krzysztofa – O Boże błog. dla jubilatów i ich dzieci

18.00 + Magdalene Zglińską, Barbarę Orłowską, Lucjana Orłowskiego

Poniedziałek 29 maja –

7.00 +

18.00 + Kazimierę Gołębiowską w 3 r.śm, Antoniego Gołębiowskiego, Jóżefa i Helenę Radosz, Jerzego radosz, Andrzeja i Aldonę Gwożdzieckich

18.00  o Boże błog. dla Piotra i Anny w 4 r.ślubu

Wtorek– 30 maja – 8 tydzień zwykły

7.00+

18.00 + Jana w 4 r.śm, Lucjana, Małgorzatę, Alinę Tadeusza, Zygmunta Wyszomierskich

Środa- 31 maja – święto Nawiedzenia NMP

7.00+ Ks. Krzysztofa Boruckiego

18.00 nowenna, + Sabinę w 11r.śm Stanisława Kalotów, Zofie i Stanisława Grzeszczak; Leszka, Janinę, Stanisława Jadczaków, Janinę i Jóżefa Połeć, Hieronima Rybkę oraz o zdrowie i błog. dla dzieci i wnuczków; + Martę i Stasia – 1pp; TADEUSZA i Michała Hoyer, Michalinę, Kazimierza i Henryka Hoyer; Danutę Marcinkowską i Stanisława Marcinkowskiego w rocznicę śmierci, Hanne Burską – 1pp;

Czwartek 1 czerwca – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

7.00  +Macieja Musiejewskiego

18.00 Odnowa

Piątek– 2 czerwca – 8 tydzień zwykły

7.00 + Władysława, Stanisława, Juliannę Zakościelnych

18.00 Zbiorowa 1) O Boże błog. dla Grażyny i Krzysztofa  2) + Zygmunta Basior – int. od brata Franciszka z rodziną 3 ) +Ryszarda Tomale, rodziców Jana i Kazimierę, brata i Andrzeja 4) + Jana Anyszewskiego – od Katarzyny z rodziną

Sobota– 3 czerwca – 8 tydzień zwykły

7.00 + Tadeusza i Marię Gołębiowskich, Stefana i Wiesławę Wituskich

18.00 +Elżbietę Ciechaniak, Zdzisława Żakowskiego

18.00 + Stanisławę Nowakowską

Niedziela 4 czerwca – Uroczystość Najświętszej Trójcy

7.00 O Boże błog. z okazji 34 r. ślubu barbary i Andrzeja i ich dzieci

9.00 +Paulinę i Jana Ossińskich

10.30  rocznica I Komunii Świętej+ 1)+Bogdana Tomaszewskiego w rocznicę śmierci 2)+ rezerwacja Kuznocin  3) + rezerwacja Wojska Polskiego 4) + Krystynę Świerczyńska;

12.00 +O Boże błog. dla Marysi w dniu urodzin

18.00 + w podziękowaniu za 29 lat małżeństwa Anny i Stanisława z prośbą o dalsze błogosławieństwo

Poniedziałek 5 czerwca – 9 tydzień zwykły

7.00 +

18.00 + Zenobie Jeznach w 12 r.śmierci

18.00 + marka i Edwarda Jurgielewiczów

Wtorek– 6 czerwca – 9 tydzień zwykły

7.00+ Bogdana Tomaszewskiego

18.00 + Teresę tabara, rodziców Ziejewskich i Tabarów, zm. Z rodz. Matuszewskich, Wiesławę, Stanisława i Grzegorza

18.00 + Czesława Jassa w 16 r.śm, Krystynę Jassa

Środa- – 7 czerwca – 9 tydzień zwykły

7.00+

18.00 nowenna, + Henrykę i Zenona Tomaszewskich, Władysławę i Franciszka Frank; Witolda Niemyjskiego – int. żony i synów; Krystynę Wargocką – pp

Czwartek – 8 czerwca – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

7.00  + Zygmunta Ciećwierza

9.00 + rezerwacja Dywizjonu XXX

9.00 + Wiesława Stasiaka w 6 r.śm

10.30 1)+ rezerwacja Energetyczna XXX 2) + Martę i Stasia Żbikowskich – Anczyńskich – intencja od KŻR 3) + Józefe Bedle – int. od KŻR

18.00 rodziców Irenę Kazimierza Kawka, dziadków Stanisławę i Kazimierza Kawka

Piątek– – 9 czerwca – 9 tydzień zwykły

7.00 + Hannę Burską – 2pp

16.30 ślub: Anna i Mariusz

18.00 BIERZMOWANIE  1)+Zmarłych z rodziny Jędrzejewskich  2) + Stanisława Ciechaniak 3 ) +Jana Anyszewskiego – int. od Natalii i Łukasza

Sobota– – 10 czerwca – 9 tydzień zwykły

7.00 +

16.00 ślub: Agnieszka i Hubert

18.00 +Dziękczynna w 15 r.ślubu Justyny i Tomasza z dziećmi

18.00 + rezerwacja Mireckiego XXX

Niedziela 11 czerwca – 10 niedziela zwykła

7.00 + Renatę i Jerzego Komorowskich w 35 r. ślubu – dziekczynna z prośbą o błog. Boże dla małżonków, dzieci i wnuków

9.00 +rezerwacja Kuznocin

10.30 + 1)+Jana Kontarskiego 2)+ Wiesławę, Stefana Wituskich, Marię i Tadeusza Gołębiowskich, dusze w czyśćcu cierpiące 3) + Zenona Żakowskiego w 13 r.śm 4) + Waldemara Nowakowskiego

12.00 + Ks. Antoniego Jaszczołta – int. imieninowa

18.00  Aleksandrę Pomarańską w 15 r. śmierci, Jóżefa Pomarańskiego, dziadków Gasików, Pomarańskich, Stanisława Każmierczaka

Poniedziałek 12 czerwca

7.00 + Jana Anyszewskiego – int. urodzinowa

18.00 + Stefana dąbrowskiego  18 r. śm. Mariannę, Mieczysława Dąbrowskich, Stefanię i Wawrzyńca Dzikowskich

18.00 + Kazimierza Sarnowskiego w 100 r. urodzin

Wtorek–13 czerwca

7.00 + Mariana Jaworskiego w 3 r.śm

18.00 + Antoniego Krakowieckiego

18.00 + Helenę Klonowską w 2 r.śm i Mariana Klonowskiego

Środa- 14 czerwca

7.00+

18.00 nowenna, + Edwarda, Tadeusza, Mariannę, Stanisława Bardzińskich, Jóżefa, Józefę Trzmiel; Krystynę i Romana Korzybskich

Czwartek 15 czerwca

7.00  +

18.00 +O Boże błog. dla Magdaleny i Dariusza w 20 r. ślubu, dla nich i ich dzieci

18.00 + O Boże błog. dla Grażyny i Krzysztofa

Piątek– 16 czerwca

7.00 +

16.00 ślub Aleksandra i Sławomir

18.00 Zbiorowa 1)+Sławomira Balcerak w 9 r.śm, rodzinę Zientarów   2) + Marte i Stasia  -2pp

Sobota– 17 czerwca

7.00 + Jana Kretę

17.00 ślub: Marta i Hubert

18.00 +Przemysława, Jana i Jadwigę Ciecierskich, Stanisława Gajewskiego

18.00 + Janinę i Mariana Sitarskich

Niedziela 18 czerwca

7.00 + rezerwacja Lotników

9.00 +rezerwacja Andrzejów

10.30 + 1)+rezerwacja Leonów  2)+ rezerwacja Żyrardowska 3) + rezerwacja Okrzei 4)+ Wiesława Bartłoszewskiego

12.00 +rezerwacja Kozubowskiego

18.00 + w 45 r. ślubu Henryka i Marii Śmigiera 

Poniedziałek 19 czerwca

7.00 +

18.00 + Walerię, Władysława Kosmala, Bronisławę, Jana, Ryszarda Figat

18.00 + Kazimierę, Feliksa Kurosad

Wtorek– 20 czerwca

7.00+

18.00 + Józefa, Franciszkę i Kazimierza Teresiaków

Środa- 21 czerwca

7.00+

18.00 nowenna, + Krzysztofa Świetlickiego w 11 r.smierci, Danutę Rolewską – int. imieninowa, + Martę i Stasia Żbikowskich – int. od II wspólnoty

Czwartek 22 czerwca

7.00  +

18.00 + w intencji zmarłych Marty, Stasia, Krystyny, Bogdana i Krzysztofa

18.00 + Arkadiusza Ćwiek w 8 r.śm

Piątek–23 czerwca

7.00 + Alfrede i Czesława Gołąb

18.00 Zbiorowa 1)+mariusza Sitarskiego  2) + Eugeniusza Felczaka w 13 r.sm 3 ) +Jana i Kazimierę Anasiak 4) + mariana Papierowskiego w 27 r.śm, rodzinę Papierowskich, Bryszewskich i Felczaków

Sobota– 24 czerwca

7.00 + rezerwacja Zamoyskiego

18.00 +Włodzimierza i Annę Gałeckich, zm. Z rodz Gałeckich i Juryjewskich

18.00 + Janinę Czułek i Jana Tomeckiego