Monthly Archives: Luty 2015

Papież Franciszek o rekolekcjach

Ojciec Święty Franciszek zakończył swoje rekolekcje Wielkopostne, prowadził je dla Kurii Rzymskiej w ostatnim tygodniu lutego 2015r., O. Bruno Secondin, karmelita. Głównym tematem rekolekcji była misja proroka Eliasza. Na koniec Papież Franciszek powiedział: "W imieniu wszystkich, także moim, chcę Ojcu podziękować, za twoją rekolekcyjną pracę wśród nas.. Nie jest łatwo prowadzić rekolekcje dla kapłanów! Jesteśmy…
więcej

Nawrócić się, co to znaczy?

Nawrócić się nie znaczy już dłużej wrócić; znaczy postąpić naprzód i wejść poprzez wiarę, do królestwa Boga, który przyszedł do ludzi. Nawrócić się to jest tzw. decyzja tej chwili, w obliczu realizowanych Bożych obietnic. “Nawróć się i wierz”, nie oznacza to dwóch I następujących po sobie rzeczy, ale to samo działanie: nawróć się, to jest…
więcej

List Biskupa na Wielki Post

Wyjątki z listu Biskupa Łowickiego na Wielki Post 2015 roku Środą Popielcową rozpoczęliśmy błogosławiony czas Wielkiego Postu. …To kolejne i zarazem wyjątkowe 40 dni naszego życia. Takich dni nie było dotąd i nie będzie; obyśmy jak Chrystus po 40 dniach na Górze Kuszenia także my wyszli z nich zwycięsko, tak jak to nam ukazuje dzisiejsza…
więcej

Modlitwa dla chorych i samotnych

Modlitwa w intencji Światowych dni młodzieży Kraków 2016 dla osób chorych i samotnych Umiłowany Zbawicielu świata, wraz z niebem i ziemią uwielbiam Twoje Boskie Serce, które pozwoliło się przebić włócznią żołnierza, aby obmyć świat cały Krwią Odkupienia. W tym zdroju Miłości zanurzam młodych całego świata, dziewczęta i chłopców, przygotowujących się do Światowych Dni Młodzieży. Powierzam Ci,…
więcej

Papież Franciszek o Wielkim Poście

Z Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2015 r. ….cierpienie drugiego stanowi wezwanie do nawrócenia, bowiem potrzeba, w jakiej znajduje się brat, przypomina mi o słabości mojego życia, o mojej zależności od Boga i od braci. Jeżeli pokornie będziemy prosić o łaskę Bożą i pogodzimy się z tym, że nasze możliwości są ograniczone, wówczas zaufamy…
więcej

Rozpoczął się Wielki Post 2015r

Post, jałmużna i modlitwa. Nie można ich rozdzielać, trzeba stosować razem. Mamy pościć od grzechu nie tylko od pokarmu, dawać jałmużnę ubogim i modlić się więcej niż dotychczas. Po co? Aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Tak popowiada nam modlitwa Kościoła z dnia dzisiejszego. Złego ducha można przepędzać, poprzez wieklopostne praktyki.…
więcej