Podsumowanie minionego roku 2020

Podsumowanie 2020 roku odczytane podczas Mszy Świętych w dniu 1 stycznia 2021r.

Drodzy parafianie oraz wszyscy odwiedzający naszą parafię.

W 2020 roku udzielono 76 chrztów tyle samo 76 co rok temu, 19 ślubów 21 rok temu, pochowaliśmy 72 osoby 87 rok temu. Ponad 50 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej a 54 przyjęły sakrament bierzmowania. Odwiedzaliśmy chorych z sakramentami, w tym roku z powodu pandemii tylko 35 osób, przeważnie w okresie przed świętami. Z posługi sakramentalnej w konfesjonale korzystali wierni z naszej parafii i pobliskich parafii. Swoje spotkania w ograniczonym zakresie kontynuowała Schola dorosłych Nieustający w Maryi, ministranci i lektorzy oraz grupy Odnowy w Duchu Świętym oraz neokatechumenatu. Modliliśmy się przez kilka miesięcy na różańcu o ustanie pandemii, od marca do czerwca. Od października ponownie codziennie modlimy się o ustanie pandemii koronką do Bożego Miłosierdzia.

Te rok okazał się szczególny, po raz pierwszy w historii tej parafii, w Triduum Paschalnym uczestniczyli nieliczni wierni. Ze spowiedzi przed Wielkanocą skorzystało niewiele osób. Pandemia znacznie ograniczyła liczbę osób przychodzących do Kościoła. Dwukrotnie wierni korzystali z dyspensy biskupa łowickiego dotyczącej, niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Udało nam się zainstalować kamerę i prowadzić transmisję Mszy Świętej online. Bezpieczeństwo sanitarne wymusiło zmiany w przekazywaniu znaku pokoju oraz przystępowaniu do Komunii Świętej, oraz organizacji spowiedzi w konfesjonałach. Wierni przyjęli te zmiany ze zrozumieniem i zaufaniem.

W czerwcu 2020 roku po ponad 20 latach obecności dwóch wikariuszy, parafia z powodu braków personalnych została tylko z jednym. W czerwcu 2020 r. odszedł od nas ks. Marek Węgrzynowicz, ale udało nam się przyjąć na plebanię księdza rezydenta. Jest nim ks. Ryszard Pajda wieloletni proboszcz parafii w Górze Św. Małgorzaty. W czerwcu 2021 wróci na Ukrainę ks. Stefan więc w parafii zostanie tylko 3 księży. Niestety choroba ks. Mariana pod koniec minionego roku, okazała się na tyle poważna, że nie pomaga nam już w parafii w niedziele. Mamy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia.

I Komunia Święta odbyła się w 5 grupach po kilkoro dzieci w grupie w miesiącu lipcu, sierpniu oraz wrześniu. Niestety trzeba było zawiesić spotkania z grupą komunijną roku 2021, ale mamy nadzieję wznowić je w Nowym Roku. W czasie kiedy pandemia na chwilę osłabła we wrześniu, młodzież naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania, udzielił go ks. biskup Andrzej Dziuba.

Od początku pandemii trzeba było w kościele zainstalować środki dezynfekujące, częściej myć posadzkę czy ozonować kościół oraz pomieszczenia przykościelne. Wielkość naszej świątyni okazała się ogromnym atutem w czasach pandemii. Zakładanie maseczek, zachowywanie dystansu, nie sprzyjały budowaniu wspólnoty, jednak pozwały wielu osobom czuć się tu bezpiecznie. Zauważyliśmy wiele nowych osób i rodzin, które zaczęły przyjeżdżać do naszego kościoła w niedzielę.

Dziękuję za uczestnictwo w modlitwie, również to online, także wyrazy troski w postaci pytań czy nie jest potrzebna jakaś pomoc.

Dziękuję również wszystkim osobom, które pomagały i wspierały nas księży w tym trudnym czasie. Dziękuję za pomoc materialną, za przygotowywanie posiłków, gdy byliśmy w kwarantannie, ale także i po niej. Dziękuję za ofiary na tace, a także te wpłacane na konto parafii, a także te które otrzymałem bezpośrednio od parafian.

Prace parafialne w 2020 roku, które udało się zrealizować:

  1. Podłączenie światłowodu oraz uruchomienie transmisji online z kościoła.
  2. Remont kościoła dolnego i przystosowanie go do celebracji Mszy Świętej.
  3. Remont i zabezpieczenie rynien od strony plebanii, budynku parafialnego, a także na dachu kościoła.
  4. Instalacja dwóch paneli słonecznych do ogrzewania ciepłej wody.
  5. Szereg prac usprawniających funkcjonowanie budynku, np. instalacja oświetlenia na czujniki przy wejściach do kościoła, prace konserwacyjne, uszczelniające.

Parafia kończy rok z zapasem finansowym na koncie, potrzebnym na bieżące funkcjonowanie i niespodziewane awarie. Dochody parafii obniżyły się w tym roku o około 35 procent. Nie udało się oddać kolejnej transzy zobowiązań wynikających z wybudowania plebanii i remontu dolnego kościoła.

Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze to w roku 2021, chcielibyśmy zakończyć odnawianie ścian zewnętrznych. Zaprojektować i wyremontować plac przed Kościołem od ulicy 15 sierpnia. Dokończyć porządkowanie parkingu za kościołem poprzez ułożenie kostki i wyasfaltowanie drogi wzdłuż kościoła od strony Boryszewa.

Jeszcze raz dziękuję za wszelką pomoc, tą duchową i materialną w świątyni jak w jej otoczeniu. Dziękuję naszym parafianom i wszystkim, którzy modlą się w kościele na górce.

ks. Jacek Skrobisz – proboszcz