Przesłanie od Kardynała po wyjściu z więzienia

Kardynał George Pell, były doradca papieża Franciszka w sprawach reformy Kurii Rzymskiej odpowiedzialny za finanse. Został oskarżony w swoim rodzinnym kraju Australii, o pedofilię, której miał się dopuścić w 1996 roku jako arcybiskup diecezji Melbourne. Skazany na 6 lat więzienia za molestowanie dwóch 13 letnich chłopców zostatał osadzony w więzieniu o zaostrzonym rygorze, nie mając możliwości do sprawowania Mszy Świętej. Mimo, że wiele osób protestowało przeciw sposobowi prowadzenia procesów i stronniczości sądzących zapadł wyrok – winny. Kardynał do końca nie przyznawał się do stawianych mu zarzutów. 7 kwietnia 2020 siedmioosobowy skład australijskiego Sądu Najwyższego (High Court) jednomyślnie uchylił skazujący wyrok, uniewinnił go od zarzutów i nakazał jego zwolnienie z więzienia. Po wyjściu z więzienia kardynał napisał przesłanie opublikowane przed świętami. Oto jego fragmenty ( tłumaczenie własne https://www.catholicnewsagency.com/news/cardinal-pells-easter-message-we-can-redeem-our-suffering-by-joining-it-to-his-99509

(CNS photo/Crosiers) With faith Alive!

„ Nadużycia seksualne zraniły tysiące ofiar. Z wielu punktów widzenia kryzys jest zły dla Kościoła katolickiego, ale my boleśnie wycieliśmy moralnego raka i to jest dobre. Podobnie wielu może widzieć COVID-19 jako zły czas, ci którzy wierzą w dobrego i rozumnego Boga, Najwyższą Miłość i Inteligencje, Stworzyciela wszechświata. To jest misterium, całe cierpienie, ale w sposób szczególny wielka liczba zgonów powodowanych przez plagi i wojny. Chrześcijanie jednak mogą poradzić sobie z cierpieniem lepiej niż ateiści potrafią wyjaśnić piękno i szczęście życia…”.

„ Spędziłem ponad 13 miesięcy w więzieniu za zbrodnie, której nie popełniłem, przychodziło jedno rozczarowanie po drugim. Ja wiem Bóg był ze mną, ale ja nie wiem co On zamierzał, chociaż zostałem uwolniony, On uczynił nas wszystkich wolnymi. Z każdym ciosem przychodziło pocieszenie, że ja mogę ofiarować to Bogu w jakim dobrym celu, tak jakby obrócić ciężar cierpienia w duchową energię. Jedyny Syn Boga nie miał łatwej drogi i cierpiał więcej niż mógł. Jezus nas odkupił i my możemy wykorzystać nasze cierpienia poprzez włączenie w Jego i ofiarować je Bogu. … „.

„ Zbyt często nie religijni ludzie chcą usunąć przyczynę cierpienia, poprzez aborcję, eutanazję, wyłączenie jej z zasięgu wzroku, zostawienie swoich bliskich w domu opieki. Chrześcijanie widzą Chrystusa w każdym, który cierpi, w ofiarach, chorych, starszych i są zobowiązani do pomocy…”.