Tylko 5 osób z intencji w kościele podczas Świąt

Bardzo proszę, aby skorzystać z dyspensy biskupów i przeżyć Msze Święte w Wielkanoc oraz poniedziałek za pośrednictwem środków masowego przekazu. Przypominamy na Mszy mogą być obecne tylko osoby, które wcześniej zamówiły intencje. Transmisja Mszy Świętej z naszego Kościoła przez internet odbędzie się w Wielkanoc oraz poniedziałek 13 kwietnia o godz. 12.00. Intencje Mszy Świętych jeśli tylko zostały nam podane, zostaną odprawione niezależnie czy została złożona ofiara.