Uroczystość M.B Królowej Polski 7.00; 10.00; 18.00

Msze Święte i nabożeństwa 3 maja 2024r.

7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące, o Miłosierdzie Boże opiekę MBNP dla żyjących i zmarłych

10.00 + rez Dywizjonu

10.00 + Zygmunta Ciećwierza, jego rodziców i rodzeństwo

17.30. – Nabożeństwo majowe

18.00 – Zbiorowa: 1) + rez Bojowników 2)+ w 3 r.śm Sebastiana Kaczmarek, Renatę, Zofię, Piotra Kaczmarek, Walerie Michalak 3)+Genowefę Upert w 12 r. śm i nne intencje zbiorowe