Wypominki roczne czytane w niedziele przed 9.00

Wypominki Roczne 2022/2023 przyjmował  ks Jacek, czytanie w niedziele nieparzyste I i III
Bogdana Tomaszewskiego, Jerzego Mleczko, Czesława Jaszczak
Wiesława Ciechomskiego
Władysława Salomeę Gołaszewskich, Władysława Zofię Kubisz, Stanisława Sabinę Michalak
Wandę Kazimierza Starbałów, Zofię Janik, Jolandę Verdolini, zm. z rodz. Janików i Karskich
Macieja, Barbarę Gałuszewskich zm. z rodz. Gałuszewskich i Zakrzewskich
Aleksandrę i Józefa Pomarańskich, Stanisława Kaźmierczaka
Janinę Kątniak, Henryka i Hannę Panek, Stanisława Małgorzatę Panek, Zdzisława Pawła Stencel, Eugeniusza i Mariannę Dąbrowskich, Janusza Dąbrowskiego
+Roberta Jastrzębskiego, Wandę, Mariana, Jana, Helenę Wojciechowską, Leona, Franciszkę Zielińską, Jadwigę i Karola Jastrzębskich
+Zdzisława, Zenona, Stefana Skrobisz, Teresę, Władysława, Przemysława,Marzennę Czarskich Zofię, Beatę Krochmal, Romana, Andrzeja, Józefa, Edwarda Ciszek, zm. z rodziny
Czesława i Ryszarda Podkańskich, Mariannę Tadeusza Wachowskich, Eugenię Iwaniak
Kazimierza , Bolesława, Jarosława Simińskich; Zmarłych z rodziny Simińskich i Trafalskich
Janinę i Andrzeja Motylów; Zmarłych z rodziny Motylów i Grajczaków; Za dusze w czyśćcu cierpiące
Mariana Żakowskiego; Helenę i Leona Żakowskich;Danielę i Zdzisława Popławskich
Annę Szymajda; Jadwigę, Józefa, Mieczysława Szmigiera; Stanisława, Marie Urbanskich
Wiesławę Stepinska-Klimczak; Zbigniewa Stępińskiego; Barbarę Sierota; Czesława Sierote; Sławomira Sierota
Przemysława, Józefa i Dziadków Pawelec, Jażdżyk, Feliniak, Gorskich, Góreckich; Ireneusza, Wandę, Kazimierza Jażdżyk; Ewę Drzewiecką
Edwarda Dudzińskiego i jego rodziców i rodzeństwo; Juliannę, Stanisława Pisarek; Tadeusza Szymańskiego
Janinę, Wacława, Józefa i Dziadków Ogrodowskich; Wacława Góreckiego; Sabinę i Michała Czapigo
Genowefę Klimczak; Stefana Klimczaka; Krystynę Dobrosielska; Mirosława Dobrosielskiego; Rodzinę Brochockich
Annę i Tadeusza Jarząbek; Helenę i Hieronima Smolińskich; Celinę Walczak
Mariole, Martę, Henryka, Bolesława i Tadeusza Drazikowskich; Janinę, Stanisława, Henryka Piechuckich; Zmarłych z rodziny Piechuckich i Szmigierów
Wacława Rogalskiego;Piotra Rogalskiego; Jerzego Rogalskiego
Pawła Anyszewskiego i jego dziadków; Janeczkę, Wandzie, Danusie i Zbyszka; Wiesławę Rafalska i jej córkę Iwonę
Stanisława Kaźmierskiego; Wincentego i Marianne Kaźmierskich; Bronisławę, Marię i Stefana Majewskich; Stanislawa i Henryka Kazmierskich; Jana i Genowefe Kaźmierskich; Eugeniusza i Jadwige Kazmierskich; Stefanie i Jana Markiewicz
Stanisława, Jerzego, Małgorzatę, Janusza, Tadeusza, Kazika, Jurka Kaźmierskich; Włodzimierza Kowalskiego; Julie i Wojciecha Piorun; Teodorę i Jana Bugaj; Wojciecha Kowalskiego; Wojciecha Koleśników
Antoninę i Władysława Maciejak; Andrzeja Cinkusza; Zbigniewa Kosmalę; Stanisławę Kosmalę; Alinę i Tadeusza Trukawka; Leszka Stępnia
Bożenę, Alinę, Stanisława Gałaj; Genowefę i Jerzego Kupiec
Zygmunta Kruczyka
 
Edwarda, Stanisławę, Grzegorza Nowakowskich; Dziadków Nowakowskich; Dziadków Jarzyna; Elżbietę Kowalczyk
Krystynę Kalisiak; Adama Gałuszewskiego; Stanislawa Rogalskiego; Stanislawe i Klemensa Grajczak; Czeslawa Grajczaka
Janinę, Stanisława, Jerzego Baranowskich; Marcina Szeszela; Weronikę Jakutę;Elzbiete i Jozefa Poplawskich
Alicje Sadowska
Adama Kruszewskiego; Rodziców Kruszewskich i Milczarków
Annę Szymajdę; Jadwigę, Józefa i Mieczysława Szmigierów; Stanisława i Marie Urbańskich
Walentynę Tarmanowską; Kazimierza Tarmanowskiego; Irenę Czechowska
Piotrusia, Henryka, Helenę i Wawrzyńca Kaczmarków; Małgorzatę i Wincentego; Magdalenę i Piotra Ozimków; Władysława Gostyńskiego; Tadeusza i Krystynę Milczarków; Zmarłych z rodziny Ozimków, Feligów i Kaczmarków
Genowefe Malese; Romana Malese; Apolonie Pokorska; Józefa Pokorskiego
Genowefę i Kazimierza Czuba; Krystynę i Wacława Miazek
Marie i Jana Albinowskich; Ryszarda, Józefa i Stanisława Dybiec
Ryszarda Pytkowskiego
Henryka Grzywacza; Jadwigę i Bolesława Szymańskich; Józefę i Szczepana Płocińskich
Janinę, Marianne i Władysława Kubiszewskich; Alinę, Marianne, Władysława , Franciszka Baranowskich; Marianne Przybylska
Krzysztofa Kmiecińskiego; Marianne i Józefa Żakowskich
Edwarda Kwiatkowskiego; Marianne Szczęsną; Ignacego Szczęsnego; Stanisława Szczęsnego
Marie i Jana Ulidowskich
Helenę i Antoniego Szczęsnych; Tadeusza Milczarka
Jadwigę i Jakuba Sowa; Sylwestra Dudkowskiego; Leszka Stępnia
 
Sabinę i Zygmunta Milczarek; Rozalie i Franciszka Budzińskich; Danutę Bardzińską
Marianne Rojek Józefa Rojek  Zofie Przyłucka Wacława Rojek
Helenę, Juliana, Edwarda, Marka Jurgielewiczów; Ewę i Jana Popławskich; Zbigniewa, Józefę, Stanisława Kamińskich; Dariusza, Barbarę, Józefa Siejków
Salomee Stępniak Józefa Stępniaka
Tomasza Łomnickiego Władysława Łomnickiego Janinę Woźnicę Jana Woźnicę Wojciecha i Hannę Woźniców Marie Jabłkiewicz
Jana, Zuzannę, Mariana Błażejewskich; Iwonę Błędowską; Jerzego Błędowskiego
Irenę, Sabinę, Kazimierza, Jana, Bogusława Smółkę
Annę Głuchowską Stanisława Głuchowskiego Jadwigę Głuszek Zdzisława Głuszek
Halinę i Ryszarda Olejnickich; Michalinę, Aleksandra i Władysława Jędrychowskich; Józefę i Jana Olejnickich
Alicje, Tadeusza i Michała Hoyer; Martę, Wacława i Tadeusza Figat; Michalinę i Kazimierza Hoyer
Waldemara Serwacha Zofie Serwach Stanisława Serwacha Jana Tempczyka Feliksę Tempczyk Mariana Tempczyk
Janinę i Czesława Gmurek Stefanie i Antoniego Kołdrzak Antoninę i Franciszka Zagajewskich; Tadeusza Kobuszewskiego Janinę, Henryka i Jerzego Chacińskich
Janinę i Bronisława Szymańskich; Józefa, Stanisławę, Antoniego Pietryka
Józefa Karpińskiego; Zofie, Jana, Władysława, Mirosława Kowalczyków; Rodzinę Pokropskich i Mechlińskich
Wandę Krysiak; Marianne Biernat; Franciszka Biernata; Stefanie Krysiak; Stanisława Krysiaka; Teresę Matusiak; Jana Matusiaka
Franciszkę, Józefa i Kazimierza Teresiak; Zofię i Leonarda Sałacińskich
Jana, Anastazję Kaźmierczak; Jana, Mariannę i Janinę Majczak; Jadwigę Wolszczak; Zofię Sławińską; Dziadków Kalińskich
Stanisławę, Eugeniusza Sieczkowskich; Zmarłych z rodziny Sieczkowskich, Janewiczów; Jerzego Kordzi; Dziadków Kordzi; Marka Szymańskiego
Helenę, Stanisława, Zbigniewa, Jerzego, Henrykę Podkańskich; Balbinę, Józefa Rybak; Dusze w czyśćcu cierpiące
Stefana i Zofię Muszyńskich
Stanisława, Zofię Liberadzkich; Stanisława i Eleonorę Kucharskich
Stanisławę i Wiesława Adamiak; Dziadków Adamiak i Bolimowskich
Wiesławę i Tadeusza Kosk; Zmarłych z rodziny Kosków i Targaszewskich
Wincentego, Anastazję Krakowieckich; Marię, Antoniego Krakowieckich; Jerzego, Iwonę, Grzegorza Krakowieckich; Józefa i Annę Tutajów; Józefa i Rozalię Tutajów; Franciszka i Celinę Tutajów; Wojciecha i Janinę Tutajów Jana Tutaj
Antoniego i Marię Mindlerów; Zbigniewa Papierowskiego; Mieczysława Budzińskiego; Dusze w czyśćcu cierpiące
Stanisława Kaźmierczaka; Jana i Mariannę Kaźmierczak; Wiktorię, Leona, Tadeusza Wojda
Genowefę Szymańską; Henryka Szymańskiego; Władysława, Jana i Helenę Ziembińskich
Irenę, Tadeusza, Mariannę i Helenę Kubryń; Bronisława Stawickiego; Antoninę i Stefana Stawickich; Kazimierę, Feliksa, Annę, Piotra, Stefanię, Stanisława Kurosad; Helenę, Jana, Apolonię, Antoniego i Jerzego Czechowskich
Tomasza, Zofię, Gabrielę, Stefanię, Mariana, Eugeniusza, Stanisława, Stefana, Józefa Grzelaków; Małgorzatę, Janinę, Zofię, Anzelma, Bolesława, Juliana Czubaków; Helenę i Henryka Ciesielskich; Irenę, Józefa, Mariana, Tadeusza, Franciszka Kunikowskich; Stefanię, Wojciecha, Jerzego Trafalskich; Marię, Leona i Czesława Żurków; Janinę i Franciszka Kalińskich; Dusze czyśćcowe
Rodzinę Konarzewskich i Rodzinę Pytel
Rodzinę Zielińskich, Pacholskich, Mościckich, Florczaków
Lucynę, Bolesława i Andrzeja Dymkowskich
Mieczysława, Barbarę Kisiorek; Mariannę, Władysława Glanc; Władysławę i Franciszka Kisiorek
Zofię, Tadeusza, Jerzego, Mateusza, Rozalię Cylke; Mariannę, Jana, Jadwigę, Tadeusza Czaplarskich; Weronikę i Mariana Biurkowskich
Przemysława Ciecierskiego; Jadwigę i Jana Ciecierskich; Stanisława Gajewskiego
Helenę i Józefa Sałacińskich; Wszystkich zmarłych z rodziny Sałacińskich
Zofię, Władysława, Witolda Kołodziejskich; Wszystkich zmarłych z rodziny Kołodziejskich
Jacka Muszyńskiego
Lecha Stasiaka
Jakuba Szymańskiego; Adama Godlewskiego z rodzicami; Zmarłych z rodziny Ziębów
Jadwigę, Janinę, Edwarda Czułek;  Mariannę, Jana, Stanisława Tomeckich; Stanisława, Ryszarda, Leszka Kowalczyków; Mariannę i Jana Czułek Stanisława Siekielskiego; Józefę Kostiuk; Zofię i Bolesława Kawkę; Zmarłych z rodziny Kawków; Stanisławę i Józefa Dąbrowskich
Annę, Czesława i Edmunda Kupczyk; Grażynę Wawrzyniak; Jolantę i Sławomira Jakubowskich; Dziadków Kupczyków i Rogozińskich
Urszulę, Edwarda, Jacka i Piotra Kędra; Krzysztofa Karasia; Adama Troszczyńskiego; Jacka Andzelaka; Dziadków Wnuk i Kędra; Mariana Rogozińskiego
Jadwigę Modelewską; Ryszarda Modelewskiego
Wacława, Wojciecha, Grażynę Żurków; Walerię, Pawła, Władysława Kozerskich; Grzegorza Pietruszkę
Tadeusza, Józefa, Kazimierę Sokołowskich; Elżbietę, Genowefę i Stanisława Kropiaków; Dziadków Kropiaków, Sokołowskich i Zielińskich
Tomasza Małkowskiego; Mariannę i Kazimierza Małkowskich; Teresę i Zdzisława Kubiaków
Katarzynę i Michała Kalinowskich; Danutę i Stanisława Buczek
Zofię, Wiktora, Mariannę, Aleksandra Piaseckich; Kazimierza Pręgowskiego
Zofię, Helenę, Władysława Stępień
Stanisława i Sylwestra Stępniaków; Danutę i Kazimierza Kopkę; Piotra Kopkę; Dziadków Kopka, Janickich, Rogozińskich
Janinę i Feliksa Boguckich; Jana i Genowefę Pachniewskich; Wandę, Jerzego, Jana i Ryszarda Zielinka
Mariannę i Józefa Olczaków; Monikę i Edwarda Wróbel
Andrzeja Chrzanowskiego
Edwarda i Zofię Pająk; Wojciecha i Jadwigę Majeher; Mariannę Zielińską; Józefa Pająka
Krystynę, Zenona, Juliana Wierzbickich; Magdalenę i Józefa Jaroszewiczów; Jadwigę i Klemensa Wielgosz; Marię Iwanicką
Wacława, Helenę, Jerzego, Grzegorza Ciszewskich
Andrzeja, Bolesławę Targaszewskich; Rodzinę Gzik; Urszulę Rzuczkowską; Adama, Stefanię, Edwarda, Tadeusza, Zygmunta Ladz; Stanisławę, Leona, Konstantego Wiadernych; Dusze w czyśćcu cierpiące 
Jakuba i Jacka Chlebowskich; Zmarłych z rodziny Chlebowskich i Zawiszów
Patryka, Czesława Szymańskich; Mateusza Rząpa; Mariana Brysiaka
Mariannę, Jana Dąbrowskich; Mariannę i Michała Kujawa; Stefanię i Józefa Stefaniaków
Ewę i Stanisława Owczarków; Zmarłych z rodziny Owczarków, Ozimków; Annę Wolniak; Stanisława Cieślaka; Barbarę i Bronisława Pakułę
Annę i Andrzeja Borowskich; Romanę i Mariana Borowskich; Zmarłych z rodziny Borowskich i Furmanów
Teresę Tabarę; Rodziców Ziejewskich i Tabarów; Wiesławę, Stanisława, Grzegorza Matuszewskich
Przemysława Pawelca; Wandę i Kazimierza Jażdżyków
Józefa Błaszczyka; Rodziców Błaszczyków i Podgórskich
Apolonię,Michała, Franciszka, Mariannę, Andrzeja Zasadów; Małgorzatę, Lucjana, Jana, Tadeusza Wyszomierskich; Józefa, Helenę, Ryszarda Przybylskich; Stanisławę Rusin; Emilię Kołakowską; Jadwigę , Fanosa Kawadyjasów; Magdalenę, Andrzeja Daniszewskich
Stefanię Jaworską
Stanisława Barciaka
Natalię i Henryka Jakubowskich; Zmarłych z rodziny Jakubowskich i Rogalskich; Dusze w czyśćcu cierpiące
Henryka i Waldemara Miałkos; Zmarłych z rodziny Miałkos i Duszów
+ Martę Krakowiecką
Władysława Okraskę; Zmarłych z rodziny Okrasków i Rudnickich
Jana  Jankowskiego; Stanisława Maciaka; Jana, Kazimierza, Helenę Prus
Wacławę, Józefa Wagnerów; Kazimierza Wagnera i dziadków Wagnerów; Ks. Antoniego Jaszczołta; Janinę Turską
Tadeusza i Teresę Maciejewskich
Stefana, Stefanię, Teresę, Stanisława, Marię, Mariannę Marciniaków; Marię, Mariana Oziemblewskich; Helenę, Jana, Bogdana, Marka Andrzejczyków; Teresę, Franciszkę, Pawła Toneckich; Jana Meckiera
Emilię i Józefa Trzmiel
Jerzego Malczewskiego
Łucję i Jana Biesalskich; Brunona Piątkowskiego; Monikę Buczmiewską Jadwigę i Krzysztofa Milewskich; Zmarłych z rodzin Klejnowskich, Piątkowskich, Kawalec
Zofię i Józefa Mroczków oraz Dziadków i Pradziadków; Jerzego Szczudło; Stanisławę Chrapustę; Za teściów
Zygmunta Ciećwierza z rodzicami i rodzeństwem; Franciszkę, Stefana i Czesława Nalej
Janinę, Jerzego, Mariannę i Stefana Ceglarek; Zofię Krzywańską; Bronisławę, Józefa, Danutę i Henryka Janaszewskich; Longinę i Leszka Ratajczyk; Gerarda Resla
Bolesława Sambora; Kazimierza Gałązkę; Pelagię Wojcieską; Marię i Franciszka Saneckich; Aleksandrę Lipińską; Jana Michałowskiego
Stanisława Barciaka; Mariannę i Józefa Barciak; Antoninę i Antoniego Pawelak; Mariannę, Józefa i Mieczysława Janiaków
Genowefę Wasilewską; Stanisławę i Józefa Olejniczaków; Floriana Gołębiowskiego
Zmarłych z rodziny Galów i Hajduczyków
Bernarda, Bronisławę i zmarłych z rodzin Misik- Sikorskich i Grugajtis; Jana, Lucynę i zmarłych z rodzin Krawczyk i Michalskich; Rodziców chrzestnych Chołoda; Jerzego i Józefa Kwiatkowskich; Biskupa Józefa Zawitkowskiego; Ks. Wróblewskiego; Ks. Stefana Urbańskiego; Ks. Konrada Jezierskiego; Dzieci nienarodzone; Dusze w czyśćcu cierpiące
Tadeusza i Daniela Szajewskiego
Barbarę Edmunda Roberta Rębowskich dziadków Rębowskich, Mariana Pytkowskiego zm.z rodz. Pytowskich, Wiesławę i Leopolda Rykała
Zofię, Edwarda, Ryszarda Markiewicz

Poniżej czytane w niedziele parzyste II i IV

Wypominki roczne ks Bartek i późniejsze czytane w II i IV niedzielę miesiąca
+ Piotra Sikorę
+Zygmunta, Danutę, Michała Maciejewskich, Hannę Sierotę, Sabinę, Jana Polakowskich
+zm. Z rodziny Kakareko i Charazińskich
+Edwarda, Genowefę, Mariannę, Stanisława, Lucynę, Andrzeja
+ Remigiusza Zduńczyka, rodziców Ambroziaków i Zduńczyków, dziadków Góreckich i Ambroziaków
+Jana Dudkiewicza, zmarłych z rodziny Modelewskich i Dudkiewiczów
+Kamilę i Henryka Dobrzyńskich, Ryszarda Kosińskiego, Jadwigę Kosińską oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
+Aleksandrę i Stanisława Skóra, Annę i Bolesława Skrajnych, Kazimierza Straucholz
+Wacławę i Czesława Nowickich, Genowefę, Piotra Marciniak, Józefa, Marię Zbigniewa Marciniak
+Stanisławę i Stanisława Homziuk oraz zmarłych z rodziny Homziuków i Balów; Grzegorza Mizurę
+Jadwigę, Mariana, Marka Troickich i zm. Z rodziny Troickich; Józefę, Władysława Wójcickich i zmarłych z rodziny Wójcickich; Zofię Boczkowską z zmarłych z rodziny Boczkowskich
+Kazimierza, Kazimierę i Antoniego Bryńskich; Joannę Żurkowską i zm. Z rodz. Żurkowskich; Sabinę Mikołaja Troickich i zm. Z rodz. Troickich
+Michała Jędrzejewskiego, Marię, Zygmunta Bohdana Góreckich, Eleonorę, Jana Ćwierdzinskich; Marię i Stanisława Jędrzejewskich, Zofię Bebłacz, Zofie Uziembło
+Mariannę, Józefa Morga, Karolinę, Kazimierza, Jana Marcinkowskich; Ryszarda, Krzysztofa Piotrowskich; Teresę Marciniak; Teresę, Franciszka, Toneckich; Stefana, Stefanię Marciniak; Mariana, Mariannę Oziemblewskich, Ignacego, Helenę, Józefa Wilk; Pawła Toneckiego, Jana Bartosiewicza, Edwarda Feligę
+Henryka i Wacławę Kobiereckich, Andrzeja i Apolonię Kobiereckich, Wacława i Genowefę Białeckich
+zm z rodz. Jędrzejewskich, Żołędziewskich, Kołdrzak, Zielkowskich
+ Czesława Gałuszewskiego; Irenę i Stanisława Plachowskich; Stanisławę Pawłowską, Zuzie Januszewską
+Stanisława Majchrzaka
+Franciszka, Stefanię, Żanetę, Edwarda Kitlińskich; Franciszka, Helenę, Andrzeja Michalskich; Marie, Andrzeja Łozińskich
+Stanisława Jeznach i zm. Z rodz. Jeznach, Zenobię Jeznach i z zm. Z rodz. Kowalik
+Edwarda Osickiego, Władysława i Jana Bartkowskich
+Zofię, Stanisława, Feliksa i Bolesława Miklin; Bronisławę, Stefana, Andrzeja, Stefana Kazimierczak; Wacława, Antoniego, Krzysztofa, Teresę, Andrzeja Goławskich, Tadeusza Gembarę
+Feliksę i Jana Dylików; Eugeniusza Plichtę
Marie Michalak, Ireneusza Felczaka, Zygmunta Michalaka, Dziadków Piwowarskich i Michalaków
+Jerzego Truchanowicza z rodzicami, rodziców Kucharskich z dziadkami, brata Jerzego z synową,
+ Stanisława Kowalewskiego
+Edwarda i Krzysztofa Babiuch, zm. Z rodziny Babiuch i Zagajewskich
+Annę, Stanisława, Janinę, Andrzeja Budzińskich
+ Wojciecha i Jana Orłowskich, Władysławę i Jana Orłowskich, Mariannę i Władysława Kujawę, Stanisławę Godak
+ Barbarę, Czesława, Sławomira Sierota
+Henrykę i Franciszka Nowickich; Kazimierę, Jerzego, Krzysztofa Witkowskich
+Kazimierę i Pawła Kalota, Jana i Tomasz Piech
+ Czesławę, Kazimierza i Janusza Rżysko; Czesława Naleja
+ Mariana Bocianowskiego, Sabinę, Michała i Władysława Możejko
+Kazimierza Kobiereckiego i rodziców; Józefę, Józefa, Stanisława Dybców i Nowakowskich; Magdalenę i Jana Haftaniuk
+ Karolinę, Kazimierza Sarnowskich; Stanisława, Mariannę Sarnowskich; Helenę, Izabelę Izdebskich; Szczepana Wisławę Charko, z rodziny Dąbrowskich; Seweryna i Jadwigę Terlikowskich; Wacławę, Władysława Żbikowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące
+Halinę i Stanisława Więc, Jana, Stanisława, Pawła Wienc
+Józefa, Zofię, Stefana Cieślak; Halinę, Stanisławę, Stanisława Sylwestrzak
+Mieczysława, Sylwina, Stefana, Genowefę Stobieckich; Józefa, Mariannę Smułka; Mariana, Zofię Rogala; Helenę i Józefa Kamionka
+Sławomira, Janinę, Edmunda Gzik; Teresę i Wacława Cieślak
+Annę i Czesława Konador, za dusze w czyśćcu cierpiące
+Zofie Koper, Cypriana Kasprzyckiego
+Bronisławę, Tadeusza, Stanisławę, Stanisława Cieślak; Balbinę i Józefa Jachta, Marię Józefiak
+Mieczysława Józefiak, Magdalenę i Mirosława Godlewskich, Sabinę Grecz
+Józefa i Mariannę Morga, Kazimierza i Karolinę Marcinkowskich; Janusza Marcinkowskiego i Wandę Banaszak
+Józefę, Marię, Stanisława i Andrzeja Kołodziejskich; Stefanię, Adama, Edwarda i Zygmunta Lach
+Daniela Nowakowskiego
+Arkadiusza Ćwiek
+Wojciecha i Julię Piorun oraz ich zmarłe dzieci
+Zofię i Stanisława Kruglak
+Mariannę i Tadeusza Bajer, Lucynę, Mieczysława i Wiesława Fortuna, Józefa Stobieckiego, Józefa, Józefę, Wacława Dmoch, Tadeusza Staniaszek
+Jana, Mariannę Bajer, Andrzeja i Henrykę Fortuna, Janinę i Bolesława Kwiatkowskich, Stanisława i Zofię Smolińskich, Genowefę Charlak, Irenę Kubik
+Aldonę Gwożdziecką, Jerzego i Andrzeja Radosz
+ Bronisława, Annę, Barbarę Szafaryn, Janinę i Tadeusza Stefaniak, Tadeusza, Ewe i Ryszarda Jamka
+Henrykę, Józefa, Franciszka, Władysława Porc; Jana, Domicele, Danutę, Zuzannę Likar; Hannę i Stefana Odyńskich
+ Waldemara, Henryka, Leokadie Sałącińskich; Genowefę i Józefa Ogórek
+Zygmunta, Marię, Piotra Kamińskich, Elżbietę Busz, Mariannę i Franciszka Zając; Stanisławę, Jana, Tadeusza Lach, Bronisławę Ozimkiewicz, Krystynę Rakowską
+Tadeusza i Wiesławę Cieślak, zm z rodz. Cieślaków i Makowskich
+ Mariannę i Tadeusza Fijołek, Helenę i Piotra Mikołajczyk
+ Bożennę, Artura, Grażynę Łukawskich, Feliksę Zielińską, Władysława i Konstantego Buczek, zm. Z rodz. Buczków
+Gabrielę, Ryszarda, Henryka Flaszczyńskich, Janinę i Władysława Rolińskich, Wandę Kisielską, Halinę Banachowicz
+Adelę Bogucką i Pawła Wójcika
+Kazimierza Wieteskę
+ Władysławę, Konstantego i Kazimierza Buczek, Adama Kochanka z rodzicami i rodzeństwem, Bożennę Łukawską
+Leokadię, Henryka, Adriana Sałacińskich, Stanisławę Piotrkowską
+Bolesławę i Helenę Orlińskich, Stanisława, Zofię Nowakowskich
+za zmarłych z rodziny Sałacińskich, Rędzińskich, Szałapskich, Majchrzaków
+Mieczysława Kucińskiego, rodziców Kucińskich i Mielczarków; Włodzimierza i Ninę Gałeckich, rodziców Gałeckich i Juryjewiczów; Zofię i Bohdana Najmrockich, rodziców Najmrockich i Leszczyńskich
+Andrzeja Marcinkowskiego i Eugeniusza Wojciechowskiego
+ Elżbietę Ciechaniak i Zdzisława Żakowskiego
+ Eugenię i Tadeusza Długowskich, Lidię i Zbigniewa Liberadzkich, Annę, Leonarda, Tomasza i Halinę Stefaniak
+Zofię i Witolda Góralczyków, rodziców Duplickich
+Teresę i Stanisława Okruchów, Krystynę Połeć
+Juliannę Jóźwiak, Antoniego Orlińskiego
+ Juliannę, Stanisława, Grzegorza i Władysława Zakościelnych
+Helenę, Jana, Józefa Markiewicz
+zmarłych z rodziny Badyńskich, Borowieckich, Wawrzyniaków
+Leszka Stępnia
+Wiesława Wolnego, Irenę i Dominika, Krzysztofa Linowskich, Franciszkę i Józefa, Henryka Wolnego
+Elżbietę Sitarską i Mariusza Sitarskiego
+Halinę i Stanisława Kuśmierkiewicz
+Wacława i Teresę Wiśniewskich
+Halinę Modelewską
+Natalię, Mariannę i Władysława Jaworskich, Irenę i Mariana Jagurów
+Jana i Teresę Makowską, Andrzeja Krzemińskiego, Kazimierza i Andrzeja Kwasiborskiego, Mirosławę i Zenona Grzonka
+Barbarę Wojtachnik
+Jarosława Ledzion
+Ryszarda Klammer, Józefę i Czesława Szubielskiego
+Bogusławę, Bonifacego Buko, Grażynę Fijałkowską zd. Buko
+Franciszkę, Stefana i Czesława Nalejów, dziadków Bardzińskich i Nalejów
+Waldemara Kostrzewskiego
+Julię, Władysława i zm. z rodziny Mikulskich; Edwarda, Mirosława i zm. Z rodziny Kozerskich
+Edwina, Henryka, Helenę, Alojzego Angowskich; Mariannę, Kazimierza Majewskich; Marie i Tadeusza Grabowskich
+zm, z rodziny Jamiłkowskich, Domańskich, Zalewskich, Szewskich, Choińskich, Mackiewicz
+Patryka Chmielewskiego, Józefa, Mariana i Michała Skrzypkowskich
+Helenę i Józefa Bryła, Edwarda Szymańskiego
+Andrzeja i Stefana Kołodziejskich; Mariannę i Józefa Lubańskich, Józefa Kośmider, Henryka Guta
+Halinę Tarkowską, Edwarda Rutkowskiego, Sabinę Mularską, Karolinę Lewarską
+Wiesława Janiszewskiego; Kazimierza, Leona, Zofię, Tadeusza Janiszewskich, Włodzimierza Bardzińskiego
+Wandę i Józefa Siewiera
+Eugenię i Zdzisława Olszewskich
+zm. Z rodziny Przeworskich, Skrzępków; Stanisława i Tadeusza Dróżdz
+ zm z rodziny Sobolewskich, Korbialików, Góra i Dudkowskich
+ Danutę i Józefa Cieślak
+rodziców Stanisławę, Reginę Gałuszewskich, Józefa i Genowefę Dawidowskich
+Eugeniusza Kalinowskiego
+ Danutę, Stanisława, Elżbietę, Jana, Kazimierza Gładkich; Józefę, Tomasza, Mariana Mikurenda; Helenę, Franciszka Plak; Jana i Janinę Kołodziejskich
+Mariannę, Franciszka, Helenę, Adama, Mikołaja, Marka Fastynów
+Tadeusza Ciećwierz
+Stanisławę i Stanisława Szymborskich; Jerzego Szymborskiego; Mirosławę Szymborską
+Zenona Mikulskiego i jego rodziców; Józefa Cieślaka, babcie i dziadków z tych rodzin
+Stanisława Dziekońskiego, zm z rodziny Dziekońskich, Wisiowatych, Nalejów, Galińskich, Karwowskich, Cieślaków
+Krystynę Sikorską, Mariannę i Władysława Sikorskich
+Stanisława Barciaka
+Józefa Mościszko, Bolesława i Łucję z synami Pęśko, Jana i Janinę Kukieła z dziećmi
+Jadwigę i Tadeusza Kowalskich; Anielę i Bronisława Łasica
+Annę i Antoniego Sarzała, Stanisława i Marię Skorzyńskich
+Jana, Jadwigę, Mariana Stachurskich
+Janusza Maciaszka; Januszka i Sławomira Sylwestrzak
+Wacława Kukiełą
+Janinę i Jana Kuśmirek
+Martę, Kazimierza, Józefę i Adolfa Ciurów; Anielę i Władysława Tempczyk
+ Waldemara Piotra Wożnickiego
+Jana Lewandowskiego i Andrzeja Nowaka
+Helenę i Józefa Sałacińskich, Zygmunta i Mariannę Orzechowskich, Ewę i Ryszarda Pazek
+Pawła Sławika, Eugenię, Władysława, Stefana Barcińskich; Zygmunta Mikołajczyka
+Piotra Szczęsnego, Marię i Pawła Gołębiowskich
+Tadeusza Filipowicza, dziadków Filipowiczów i Bogusów, Zofię i Juliana Pietrzaków
+Stanisława, Mariannę, Władysława, Irenę, Piotra Walczak, Jadwigę Dymkowską
+Józefę i Antoniego Kucińskich, Franciszka, Zofie Mirosława Kuczyńskich; Władysława Piątek
+Wiesławę i Jana Rozmarynowskich, dziadków Terebińskich
+Edwarda, Adama, Jana, Mariannę Borkowskich, Stanisława, Reginę Głusińskich
+ Sławomira Kaweckiego
+Natalię, Józefa, Mariannę, Kazimierza, Stanisława, Jana Kruk; Wacława, Halinę, Zuzannę, Stefanię Wilk; Franciszkę, Juliana, Irenkę, Henryka, Stefana, Helenę Oziemkiewicz; dusze w czyśćcu cierpiące i księdza Kwiatkowskiego
+Aldonę Gwożdziecką, Jerzego, Andrzeja Radosz, Mariannę i Szczepana Cieślak; Władysławę i Czesława Cieślak
+Dariusza Banasińskiego; Władysławę, Krystynę, Ryszarda i Mirosława Urbaniak; Krzysztofa Borkowskiego i zm. Z rodz. Świątek
+ Bronisława Gomulińskiego; zm. Z rodziny Gomulińskich i Grawińskich
+Macieja Więckowskiego
+Zofie Rogala
+Jerzego Misiaka, Jadwigę i Franciszka Polińskch
+Annę, Ryszarda i Tomasza Bednarczyk
+ Annę, Irenę i Franciszka Lange; Bronisława i Aleksandrę Jędrychowskich
 
+Jarosława Jarosz, Henryka Dałkiewicz
+Włodzimierza Malczewskiego z rodzicami, Henryka Mikulskiego z rodzicami
+Annę Stanowską, Zbigniewa Stanowskiego Feliksa, Władysława, Janusza Buczek, Serafinę, Henryka, Mirosława Stanowskich
+ Jerzego i Janinę Stefaniak
Rafała, Zenona, Józefa Pawelców, wszystkich zm. z rodz.
+ Stanisława Mindler
+Reginę, Jana Tabaka, Franciszka Stańkowskiego
+ Zofię, Tadeusza, Jerzego, Jolantę, Helenę, Józefa Skupińskich, Lucynę, Czesława, Witolda, Zbigniewa, Teresę Pawłowskich, Halinę, Wiesława Szymańskich zm. z rodz. Podbińskich, Kozów, Stefana Nawrockiego, zm. z rodz. Klawińskich i Guszkowskich
+ Dominikę i Jana Godlewskich, dziadków Godlewskich, Kwiecień, Rojewskich, Mirosława Okraskę, Mariannę, Mariana Kasztalskich, Józefę Wituską
+Agnieszkę i Wacława Dąbrowskich, Janinę i Mariana Popławskich, Bartłomieja i Kamila Popławskich, dziaków Popławskich, Dąbrowskich i Biniszewskich
+Annę Wasielwską
+ zm z rodz Kwiatkowskich i Kieliszków
+ Franciszka, Jadwigę, Franciszka, Wiktora Wacława Sławeckich, Genowefę Andrzejewską
+ Teresę, Józefa, Annę, Teodora Grynik, Kostancję i Władysława Stępniak, Helenę i Witolda Kawka, Józefę i Aleksandra Poruszek, Jerzego, Elżbietę Poruszek
+ Halinę, Wojciecha Kutnik, Helenę, Franciszka Rogowskich, Annę Bar, Marię Zemer, Krystynę Czesława Świerczyńskich, Leokadię Latarską
+ Waldemara Woźnickiego
 
 + Piotra Chojnackiego z dziadkami; + Stanisława Mariannę Franaszek, Lucynę Brzozowską,
Genowefę, Edwarda i Andrzeja Fakadejów, zm. z rodz. Franaszków, Bolimowskich, Fakadejów, Wawszkowiczów