14 stycznia modlitwa w intencji…

Dnia 14 stycznia br. 4 stycznia 2018 roku, w niedzielę, obchodzony jest Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Mszę w intencji migrantów i uchodźców odprawi w Watykanie Papież Franciszek. Jest to dobra okazja, żeby w naszych parafiach, wspólnotach i kościołach pomodlić się za tych, którzy z różnych powodów muszą poszukiwać nowego miejsca do budowania bezpiecznej przyszłości.

Dlatego właśnie tego dnia o godzinie 12.00 odprawimy jak w wielu Kościołach w Polsce Mszę według specjalnego, mało znanego i używanego formularza mszy za uchodźców i wygnańców.

Módlmy się: Boże Wszechmogący, Ojcze Pana naszego

Jezusa Chrystusa, wysłuchaj naszej modlitwy. Naucz

nas zachowywać Twoje Słowo i rozpoznawać Cię, kiedy

Cię spotykamy ubogiego, słabego, więźnia, uchodźcę.

Udziel nam łaski opierania się złu, w miłości do Ciebie

oraz Twoich braci i sióstr, zranionych niegościnnością

i ubóstwem. Mocą Twojego Ducha uczyń nas świadkami

miłości, która nie zna granic, teraz i zawsze.