14 X 2018. XVIII Dzień Papieski

14 X 2018 roku w niedzielę obchodzimy kolejny XVIII już Dzień Papieski. Ofiary zebrane do puszek zostaną przekazane na Fundację Nowego Tysiąclecia, wspierającą poprzez stypendia utalentowaną młodzież z ubogich rodzin.

Jednym z najważniejszych działań Fundacji jest prowadzony od samego początku jej istnienia program stypendialny. Stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Fundacji Regulamin przyznawania stypendiów edukacyjnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundacja rozpoczynała swoją działalność, przyznając stypendia 500 osobom. Dziś, dzięki hojności Polaków, program obejmuje prawie 2300 młodych ludzi z całej Polski, co jest możliwe tylko dzięki ofiarności i dobrej woli społeczeństwa.