Ciekawe dane statystyczne

Ciekawe dane z GUS

Jak podaje raport opublikowany niedawno przez Główny Urząd Statystyczny maleje liczba urodzeń dzieci, rośnie liczba związków partnerskich. Może ten raport nie dotyczy bezpośrednio naszej parafii, ale odzwierciedla zjawiska, które mają miejsce w naszej lokalnej społeczności parafialnej.

Papa-Francesco„Około roku 1952 w Polsce rodziło się prawie 800 tys.dzieci rocznie, w ostatnich latach ta liczba waha się w granicach 350-400 tys. urodzeń. Rośnie jednocześnie prawie dwukrotnie w okresie ostatnich 20 lat liczba mam, które mają pierwsze  potomstwo między 30 a 40 rokiem życia.

Na tle Unii Europejskiej5 Polska jest jednym z krajów o najniższym natężeniu urodzeń. W 2013 r. niższą dzietność niż w Polsce odnotowano tylko w Portugalii (1,21) i Hiszpanii (1,27). Natomiast najwyższy poziom dzietności notowany jest obecnie w krajach zachodniej i północnej Europy – najwyższy był we Francji (1,99), następnie w Irlandii (1,96), Islandii (1,93), Szwecji (1,89), Wielkiej Brytanii (1,83), Norwegii (1,78) oraz Finlandii i Belgii (1,75). Należy zauważyć, że wszystkie te współczynniki pozostają poniżej wartości określanej jako prosta zastępowalność pokoleń, która wynosi 2,13-2,15.”

Związki partnerskie

I znowu dane z raportu GUS: „Według ostatnich spisów ludności (około 2011 roku) – 9% ludności Unii Europejskiej w wieku 20 lat i więcej żyło w związkach kohabitacyjnych. Udział osób pozostających w związkach partnerskich jest znacznie zróżnicowany między krajami. Najwyższe odsetki (co najmniej 14%) odnotowano w Szwecji, w Estonii, Francji oraz w Danii i Finlandii. Natomiast najniższy udział (poniżej 3%) – w Grecji, Polsce, Malcie i w Chorwacji (Wykres 11.). Związki partnerskie są bardziej powszechne wśród osób młodych; wśród ludności w wieku 20-29 lat 15% pozostawało w związkach partnerskich, wśród 30-40-latków – już nieco mniej, bo niespełna 13% i tylko 4% wśród osób w wieku co najmniej 50 lat”.

Zródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/malzenstwa-i-dzietnosc-w-polsce,23,1.html